Válaszd ki a küldemény kiszállítási országát

cookies
A „sütik“ ízleni fognak
A Muzikernél a sütiket arra használjuk, hogy a látogatásod nálunk mindig kellemes élmény legyen. Az "Egyetértek" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes cookie használatához, vagy a beállításoknál kiválaszthatod csak az általad kívántakat. Bővebben.
Egyetértek
Elutasít

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

I. Általános szerződési feltételek vevők – fogyasztók számára

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen ÁSZF első része (az első rész alkalmazásában a továbbiakban: "jelen ÁSZF") szabályozza az Eladó, azaz a MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, 821 01 Pozsony, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 35 840 773, bejegyezve a Pozsonyi III. kerületi Városi Bíróság Üzleti nyilvántartásában, az Sa. részleg 3337/B. sz. bejegyzésébe (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő - Fogyasztó közötti adásvételi szerződésben résztvevő felek jogait és kötelezettségeit, amelynek tárgya az Eladó online üzletének weboldalán (a továbbiakban: "webáruház") történő áruvásárlás és értékesítés (a továbbiakban: "adásvételi szerződés" vagy "szerződés").

Az eladó elérhetősége és pontosabb azonosítása:

e-mail: [email protected]
telefon: +3614454739
EU adószám (közösségi adószám): SK7020001021
Adónyilvántartási szám: 2021680991
Levelezési cím: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Szlovákia

Felügyelő hatóság:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Szlovákia
Odbor výkonu dozoru (Felügyeleti szakosztály)
[email protected]
phone: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax: 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek első részének értelmében az a vevő - természetes személy minősül fogyasztónak, aki nem vállalkozói tevékenysége, alkalmazotti jogviszonya vagy hivatása keretében jár el (a továbbiakban csak: "vevő") (az eladó és a vevő a továbbiakban együttesen szintén mint "szerződő felek“ vagy külön-külön mint "szerződő fél“).

2. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Az eladó elsősorban a következőkre köteles:

 1. a megrendelt árut a megbeszélt mennyiségben és minőségben a vevőnek kézbesíteni és a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni vagy a szállításra előkészíteni, és
 2. legkésőbb az áruval együtt írásbeli vagy elektronikus formában átadni a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges minden okmányt, valamint a hatályos jogszabályok által előírt egyéb okmányokat.

2.2. Az eladó jogosult a kézbesített áru vételárának teljes megfizetését követelni a vevőtől.

2.3. Az eladó jogosult a rendeléstől elállni, ha készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt az árut a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, vagy az e-shopban feltüntetett áron nem tudja a vevőnek kézbesíteni, amennyiben a vevővel nem egyezik meg pótteljesítésben. Ez eladó továbbá jogosult a megrendelést megkülönböztetésmentes okokból elutasítani, különösen akkor, ha a vásárlónak tartozása áll fenn vele szemben, ha a vásárló korábban többször elmulasztotta az áru átvételét, bár erre köteles lett volna, vagy ha az eladó attól tart, hogy a megrendelés elfogadásával kára keletkezhetne.

2.4. A vevő elsősorban a következőkre köteles:

 1. átvenni az árut,
 2. megfizetni az eladónak a megegyezett vételárat szabályszerűen és a megegyezett esedékességén belül.

A vevőnek joga van az áru kézbesítésére a megegyezett mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a vevő kötelező erejűen elfogadja a vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatát, amelyre a megrendelőlap kitöltésével kerül sor (a vevő által kitöltött és benyújtott adatlap, a továbbiakban csak: a „megrendelés").

3.2. A szerződés megkötésére vonatkozó javaslat kötelező érvényű elfogadását az eladó indokolatlan késedelem nélkül, általában a megrendelés teljesítését követő két munkanapon belül, az áru rendelkezésre állásának, az érvényes áraknak és a vevő által kért áru szállítási dátumának ellenőrzése után végzi el. Kötelező érvényű elfogadásnak minősül az áru eladó általi feladása. Elektronikus levélben (e-mailben) történő kötelező érvényű elfogadás nem szükséges. Magasabb ár észlelése esetén az eladó a megrendelés feladása előtt kéri a vevő hozzájárulását az árváltozáshoz. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha a vevő beleegyezik az árváltozásba, és az eladó ezt követően megerősíti a megrendelést.

3.3. A megrendelés eladó általi elfogadásáról automatikusan generált visszaigazolás – amelyet a megrendelés elküldése után azonnal kézbesítenek a vevő e-mail címére – csak tájékoztató jellegű, és a vevőnek abból a célból küldik, hogy a vevőt a megrendelés nyilvántartásba vételéről értesítsék, és nem tekinthető az eladó szerződéskötési javaslata kötelező érvényű elfogadásának.

3.4. Az eladó a megrendeléshez ingyenesen felajánlhat további árut (a továbbiakban csak: "ajándék"). A vevő ehhez hozzájárul a kívánt ajándék megjelölésével a megrendelés benyújtása előtt. Az ajándék megrendelése nem kötelező. Ha a vásárló nem kíván ajándékot kapni, akkor ezt az akaratát nem köteles kifejezni.

3.5. Alkoholtartalmú italok értékesítése csak 18 éven felüli személy számára lehetséges. Az alkoholtartalmú italokat tartalmazó megrendelés benyújtásával a vásárló megerősíti, hogy legkésőbb a megrendelés benyújtásának napján betöltötte a 18. életévét. Az eladó jogosult erről meg bizonyosodni személyazonosító igazolvány megtekintésével, és ha a vevő ennek a feltételnek nem tesz eleget, vagy nem tudja igazolni, az eladó nem jogosult a szeszes ital értékesítésére. Ez arra a személyre is vonatkozik, akit a vevő az áru átvételével megbízott.

4. A VÉTELÁRRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Vevő köteles megfizetni az Eladónak az Áruk adásvételi szerződésben megállapított vételárát, beleértve az Áruk szállítási költségét és a kiegészítő szolgáltatások díját (a továbbiakban: "Vételár").

4.2. Részletes és aktuális információk a fizetési módokról az e-shop Fizetési feltételek menüpontjában találhatók. Előfordulhat, hogy bizonyos fizetési módok nem állnak rendelkezésre minden megrendelés számára, például az értéke vagy a kiválasztott szállítási mód miatt. Az esetleges korlátozásokról a vevő a megrendelés során kap tájékoztatást.

4.3. Az esetleges szállítási és csomagolási költség a megrendelés benyújtása előtt kerül felszámításra. A kiegészítő szolgáltatások esetleges díjai a megrendelésben azonnal átszámolódnak a vevő által választott kiegészítő szolgáltatások alapján, soha nem a megrendelés benyújtása után. Az Európai Unión kívülre történő szállítások esetén vámtartozás keletkezhet. Az esedékes vámok és illetékek a vevőt terhelik, a vevő köteles ezeket a fogadó ország általánosan kötelező érvényű jogszabályai által meghatározott összegben és módon rendezni. Eltérő rendelkezés hiányában vagy amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg, az eladó nem köteles viselni ezeket a kötelezettségeket a vevő nevében.

4.4. Ha a vevő a vételárat az eladónak banki átutalással egyenlíti ki, akkor a fizetés napjának az a nap minősül, amelyen a teljes vételár jóváírásra került az eladó számláján.

4.5. A vevő köteles a vételárat az eladónak az adásvételi szerződésben rögzített időpontig megfizetni.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az eladó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átadni a vevőnek, amennyiben a felek másként nem állapodtak meg. Ha az eladó az áru szállítási kötelezettségének a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, a vevő felszólítja őt az áru kézbesítésére további ésszerű határidőn belül, amelyet szintén a vevő határoz meg. Ha a vevő az eladót az áru átadásának eredeti időpontjától számított két hónapon belül nem szólítja fel az áru kézbesítésére a póthatáridőn belül, az ellenkező bizonyításáig az átadás megtörténtnek tekintendő.

5.2. Ha a vevő a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás hiánya esetén nem veszi át az árut, az eladó jogosult a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban felmerült tényleges költségek visszatérítésére.

5.3. A vevő köteles átvenni az árut személyesen, vagy egy harmadik személyt megbízni, hogy átvegye a nevében. Ha szükséges a szállítás megismétlése a vevő részéről felmerülő okokból (például a vevő vagy az általa megbízott harmadik személy nem érhető el a megbeszélt helyen), az így felmerülő minden többletköltség a vevőt terheli, beleértve a raktározást is.

5.4. A vevő jogosult az áru szállítási sértetlenségét az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a vevő az áru átvételekor bármilyen szállítási, csomagolási károkat állapít meg, a vevő jogosult megtagadni az áru átvételét. Az áru károsodásáról a szállító vállalat köteles a vevő jelenlétében és a vevő kérésére káreseti jegyzőkönyvet felvenni. Az eladó a kézhez vett írásbeli kárbejelentés alapján, miután a káreseményt rendezte a fuvarozóval, biztosíthatja az áru hibájának elhárítását, kedvezményt a vételárból vagy javíthatatlan hibák esetén új árut szállíthat ki a vevőnek. A később benyújtott ilyen jellegű panaszokat bizonyítani kell.

5.5. Részletes és aktuális információk a szállítási lehetőségekről, valamint a szállítási feltételekről az e-shop Kiszállítási feltételek menüpontjában találhatók. Előfordulhat, bizonyos szállítási módok nem állnak rendelkezésre minden megrendelés számára. Az esetleges korlátozásokról a vevő a megrendelés során kap tájékoztatást.

5.6. A vevő, mint az áru átvevője elfogadja, hogy a számla elektronikus formában kerül kiállításra és kézbesítésre. Az adásvételi szerződés megkötését követően az eladó nem köteles eleget tenni a vevő kérésének, hogy a számlán szereplő adatokat helyesbítse vagy módosítsa, különösen a vevő személyazonosságának és a szállítási cím más országba történő megváltoztatása esetén. Amennyiben a vevő a áfa fizetői státusza megváltozik, a vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót erről a változásról. Az eladó nem felelős a számlán helytelenül feltüntetett adatokért, amelyeket a vevő jelen kötelezettsége megsértése eredményez.

5.7. Az adásvételi szerződés azzal a felmondás feltétellel jön létre, hogy ha a vevő az eladó következő felszólításától számított 5 napon belül sem veszi át az árut, és nem egyeztet alternatív átvételi időpontot az eladóval, az adásvételi szerződés a kezdetektől fogva elévül, a szerződő felek kötelesek visszaküldeni vagy visszatéríteni mindent, amit átvettek, különösen a vételárat és az árut, amely felett az eladó szabad rendelkezési jogot szerez. Ez nem érinti az eladó kártérítési jogát az 5.2. bekezdés szerint.

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁS ÉS KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

6.1. Az áru a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonát képezi. Az áru átadása személyes átvétellel történik, vagy csomagküldő szolgáltatás igénybevételével.

6.2. Az áru esetleges tönkremenetelének és elromlásának kockázata abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor az árut átveszi az eladótól vagy a fuvarozótól. Az átadás akkor is megtörténtnek tekintendendő, amikor az eladó a vevő számára lehetővé teszi az áru feletti rendelkezést, és a vevő nem veszi át.

7. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

7.1. Az áru meghibásodásáért az eladó felelős, a vevő pedig köteles annak bármilyen hibájára vonatkozó panaszt haladéktalanul benyújtani az eladónak.

7.2. A panaszok kezelésére ez a Panaszkezelési szabályzat fogyasztók számára (a továbbiakban csak: „Panaszkezelési szabályzat”) az irányadó.

7.3. A jótállás joga kizárólag arra az árura gyakorolható, amely hibát mutat ki, a jótállás hatálya alá tartozik és amely az eladó e-shopján keresztül került megvásárlásra.

7.4. A jótállási időtartam alatt a vevő jogosult a hiba ingyenes elhárítására az áru visszaszolgáltatása után, beleértve annak minden tartozékát.

7.5. Az írásban, papíron vagy elektronikus formában benyújtott reklamációkat az eladó haladéktalanul kezeli. Ha az áru hibás, a vevő jogosult reklamációt benyújtani az eladónak a panaszbejelentő nyomtatvány kitöltésével és annak elektronikus úton történő eljuttatásával, miközben az árut eljuttatja az eladóhoz az alábbiakban felsorolt módok valamelyikén, vagy papír formában a reklamált áruhoz mellékelve és eljuttatva az alábbiakban felsorolt módok egyikén. A panasz előterjesztésének módjai:

 1. A panaszbejelentő nyomtatvány és a reklamált áru kézbesítése az alábbi címen található reklamációs központba (a továbbiakban csak: „reklamációs központ”):
  Muziker (Claims)
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Szlovákia
 2. A panaszbejelentő nyomtatvány kézbesítése és a reklamált áru eljuttatása az eladó valamelyik telephelyére / hagyományos üzletébe, ahol az áru átvétele az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében lehetséges, vagy az áru átadása felhatalmazott személynek.

7.6. A panaszbejelentő nyomtatvány által a vevő kérvényezheti az eladót, hogy biztosítsa az áru eljuttatását a reklamációs központba. Ebben az esetben az eladó fuvarozón keresztül biztosítja a reklamált áru visszaküldését a vevő nevében és a saját költségén. A reklamált áru azon a napon tekintendő kézbesítettnek az eladóhoz, amikor az eladó azt átvette a reklamációs központban. A fuvarozó a saját nevében eljáró harmadik személy, ezért a reklamált áru átvétele a fuvarozó által nem befolyásolja a reklamációs ügyintézés kezdetét.

7.7. A vevő köteles a reklamált árut megfelelően becsomagolni, figyelembe véve az áru jellegét és a reklamált hiba jellegét. Az eladó felelős a reklamált áru minőségromlásáért annak átvételétől számítva.

7.8. Az eladó telephelyén és a meghatalmazott személynél az eladó köteles a panaszkezelésre jogosult személy jelenlétét biztosítani nyitvatartási időben.

7.9. Abban az esetben, ha a vevő a reklamált árut az eladó valamelyik hagyományos üzletébe kívánja eljuttatni, az eladó javasolja, hogy előzetesen ellenőrizze az áru átvételének lehetőségét ezen a helyen.

7.10. A vevő a panasztételhez való jog gyakorlása során köteles igazolni, hogy az árut az eladótól vásárolta, valamint a jótállás érvényességét. Továbbá a vevő köteles pontosan feltüntetni az áru hibáinak típusát és mértékét.

7.11. Az a nap minősül a reklamációs ügyintézés kezdetének, amikor a vevő az eladónak kézbesíti:

 1. a kitöltött panaszbejelentő nyomtatványt,
 2. a reklamált árut, beleértve a tartozékait, és
 3. a hozzáférési jelszavakat vagy kódokat, ha ezek a reklamált árura vonatkoznak.

7.12. A panaszbejelentő nyomtatvány jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi, és a vevő elektronikusan is kitölheti és benyújthatja ezen a linken: https://www.muziker.hu/reklamacios-feltetelek.

7.13. Az eladó vagy a meghatalmazott személy a reklamációról az eladó által választott formában (beleértve az e-mailt is) visszaigazolást ad a vevőnek, amely tartalmazza a reklamáció benyújtásának dátumát, az eladó és a vevő elérhetőségeit, a meghibásodás leírását, a panaszkezelés az ügyfél által előnyben részesített módját, valamint a Ptk. 622. §-ából és 623. §-ából eredő vásárlói jogokról szóló utasítást (a továbbiakban csak: a „panaszbenyújtás visszaigazolása“).

7.14. Ha a reklamáció benyújtása távolsági kommunikációs eszközök útján történik, az eladó köteles a reklamáció benyújtásáról kiállított bizonylatot a fogyasztónak azonnal kézbesíteni; ha a bizonylat azonnal nem kézbesíthető, köteles felesleges halogatás nélkül megtenni azt, legkésőbb azonban a reklamáció elintézésének bizonylatával együtt; nem kell bizonylatot kézbesíteni a reklamáció benyújtásáról, ha a fogyasztónak lehetősége van a reklamáció más formában történő érvényesítésére.

7.15. A vevő döntésének megfelelően, hogy a Ptk. 622. §-ából és 623. §-ából eredő jogai melyikét gyakorolja, a jelen Panaszkezelési szabályzzal összhangban, az eladó vagy a meghatalmazott személy köteles meghatározni a panasz rendezésének módját azonnal, bonyolultabb esetekben a reklamációs ügyintézés kezdetétől számított 3 napon belül, vagy indokolt esetben, különösen ha az áru komplex műszaki állapotfelmérése szükséges, legkésőbb a reklamációs ügyintézés kezdetétől számított 30 napon belül. A panaszrendezés módjának meghatározását követően az eladó vagy a meghatalmazott személy a panaszt haladéktalanul kezeli; indokolt esetekben a panasz később is rendezhető. A panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a reklamációs ügyintézés kezdetétől számított 30 napnál. A panaszkezelésre kiszabott határidő lejártával a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll a reklamált árut új árura cseréltetni. A reklamációs ügyintézés lebonyolításáról és a panasztételi eljárás végeredményéről az eladó a mindkét fél által egyeztetett formában tájékoztatja a vevőt. Az áruval együtt panaszfelvételi jegyzőkönyv is kézbesített a vevőnek. Abban az esetben, ha a vevő az áru átvételétől számított 12 hónapon belül nyújtott be reklamációt az árura, az eladó a reklamációt kizárólag szakértői vélemény, illetve arra felhatalmazott vagy akkreditált szervezet, illetve meghatalmazott személy nyilatkozata alapján utasíthatja el (a továbbiakban csak: „szakértői értékelés“). Az eladó a szakértői értékelés eredményétől függetlenül nem követelheti a vevőtől az áru szakértői értékelés költségeit, illetve az áru szakértői értékelésével kapcsolatos egyéb költségek megtérítését. Abban az esetben, ha a vevő az áru átvételétől számított 12 hónap elteltével nyújtott be reklamációt az árura, és az eladó ezt elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a kárrendezési okiratban feltüntetni, hogy a vevő kihez fordulhat az áru szakértői értékelés céljából. Abban az esetben, ha a vevő az árut szakértői értékelés céljából elküldi a kárrendezési okiratban megjelölt személynek, az áru szakértői értékelésének költsége, valamint minden egyéb, célszerűen felmerülő költség a szakértői értékelés eredményétől függetlenül az eladót terheli. Ha a vevő szakértői értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét az áru reklamált hibájáért, új reklamációt nyújthat be; az áru szakértői értékelése során a jótállási idő nem telik. A jótállási idő nem jár le, és automatikusan meghosszabbodik az áru szakértői értékeléséhez szükséges idővel. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek a reklamáció újbóli benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakértői értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel összefüggő minden célzottan felmerült költséget. Az ilyen újra benyújtott panasz nem utasítható el.

7.16. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás árut hibamentes árura, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek.

7.17. Az ingyenes garanciális javításra való jogosultság elévül:

 1. ha a vevő nem bizonyítja, hogy a hibás árut az eladótól vásárolta,
 2. ha a vevő nem jelenti az áru átvétele idején nyilvánvaló hibákat,
 3. miután az áru jótállási ideje lejárt,
 4. ha az áru mechanikai károsodását a vevő okozta,
 5. az áru vevő által véghezvitt módosítása esetén (hajlítás, vágás, rövidítés, fúrás stb.), ha az árut nem ilyen átalakításra szánták, és a hiba az átalakítás következtében keletkezett,
 6. az áru olyan körülmények között történő felhasználása vagy tárolása esetén, amelyek a hőmérséklet, páratartalom, vegyi vagy mechanikai hatásainak köszönheteőn a természetes környezettől eltérők,
 7. az áru szakszerűtlen kezelése, működtetése vagy elhanyagolt gondoskodás esetén,
 8. ha az áru károsodását túlterhelés okozta vagy ha a károsodás oka olyan használat volt, amely ellentételes a dokumentációban meghatározott feltételekkel vagy az általános elvekkel, műszaki szabványokkal vagy biztonsági szabványokkal,
 9. abban az esetben, ha a termék eredeti alkatrészei ki lettek cserélve,
 10. nem megfelelő tápfeszültség vagy hibás, jogosulatlan vagy illegális hardver vagy szoftver használata esetén,
 11. nem megfelelő, összeférhetetlen vagy nem eredeti fogyóeszközök használata esetén, ha a hibát ilyen anyag használata okozta,
 12. az áru véletlen sérülése, károsodása vagy természetes elhasználódása miatti rosszabb állapot, beleértve az alkatrész élettartamának lejártát (pl. izzó kiégése vagy az akkumulátor kapacitásának csökkenése),
 13. ha az áru meghibásodását számítógépes vírus okozta,
 14. ha az árut hozzá nem értő személy manipulálta, vagy nem megfelelő szerszámot vagy anyagot használt,
 15. szakszerűtlen beavatkozás, szállításkori sérülés, vízkárosodás, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy vis maior következményében felmerülő kár esetén.
 16. a digitális tartalom ésszerű időn belüli frissítésének elmulasztásával, ha a hiba a digitális tartalom frissítésének elmulasztásából adódik. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevőt nem tájékoztatták a frissítésről vagy annak elmulasztásának következményeiről, vagy ha a vevő az utasítások hiányossága miatt elmulasztotta a frissítés elvégzését, vagy azt ugyanezen okból helytelenül végezte el.

7.18. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a reklamációs ügyintézést az alábbi módszerek egyikével lebonyolítani:

 1. a megjavított áru átadásával
 2. az áru cseréjével
 3. az áru vételárának visszatérítésével
 4. megfelelő kedvezmény kifizetésével az áru árából
 5. az eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felszólítással
 6. a reklamáció indokolt elutasításaval.

7.19. Az eladó köteles a reklamációs ügyintézés módjáról és a reklamáció lebonyolításáról a vevőnek írásbeli okiratot kiállítani, legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított 30 napon belül.

7.20. A reklamációnak a vételár visszatérítésétől eltérő módon történő rendezését követően az eladó a vevőnek visszaküldi a reklamált árut, vagy csereárut kézbesít. Ha a vevő ésszerű határidőn belül nem veszi át az árut, az eladó felszólítja őt az áru átvételére az eladó által meghatározott további ésszerű határidőn belül, általában egy hónapon belül. Ha a vevő ezen további ésszerű határidőn belül sem veszi át az árut, akkor köteles az eladónak az áru tárolásáért a jelen bekezdésben meghatározott összegű díjat (a továbbiakban csak: „tárolási díj”) fizetni. A tárolási díj az áru átvételi határidejétől az átadásáig minden megkezdett napra kerül felszámításra. A tárolási díj összege az áru súlya és a szélei hosszának összege (élek összege = magasság + szélesség + mélység) alapján kerül meghatározásra, nevezetesen:

 1. 1 € (szóval: egy euró) olyan áru tárolása esetén, amely súlya nem haladja meg a 10 kg-t és az élei összege nem haladja meg a 120 cm-t;
 2. 2 € (szóval: két euró) olyan áru tárolása esetén, amely az előző bekezdésben meghatározott értékek közül legalább egyet meghalad és ugyanakkor a súlya legfeljebb 40 kg és ezzel egyidejűleg az élek összege nem haladja meg a 300 cm-t;
 3. 4 € (szóval: négy euró) egyéb áru tárolása esetén.

7.21. A jótállás időtartama 24 hónap (a továbbiakban csak: "jótállási idő"), feltéve, hogy konkrét esetekben más jótállási idő nincs meghatározva, és azzal a nappal kezdődik, amikor a vevő az árut átvette. Abban az esetben, ha az árun, annak csomagolásán vagy használati utasításán a jogszabályoknak megfelelően fel van tüntetve az áru felhasználási ideje, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt. Az áru hibáit és az ebből eredő reklamációkat a jótállási idő lejártáig kell érvényesíteni. A jótállási idő lejártával a jótálláshoz fűződő jog elévül.

7.21A. Ha az adásvételi szerződés tárgya digitális tulajdonságokkal rendelkező tárgy, az eladó köteles biztosítani, hogy a megállapodott digitális tartalomfrissítéseket vagy digitális tartalomszolgáltatásokat a vevő rendelkezésére bocsássák. A megállapodás szerinti frissítéseken kívül az eladó gondoskodik arról, hogy a Vevő rendelkezésére bocsássák azokat a frissítéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tárgy megőrizze tulajdonságait, és hogy a vevőt értesítsék azok elérhetőségéről.

 1. 24 hónapos időtartamra, ha a digitális tartalmat vagy digitális tartalomszolgáltatást az adásvételi szerződés értelmében 24 hónapig folyamatosan szükséges nyújtani, vagy ha a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban hosszabb időtartamban állapodtak meg, akkor az időtartam teljes időtartamára; vagy
 2. baddig, ameddig a vevő ésszerűen és indokoltan elvárhatja, ha a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás az adásvételi szerződés alapján egyszeri jelleggel nyújtandó; ezt a tárgy típusa és rendeltetése, a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás jellege alapján, valamint az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában fennálló körülmények és a kötelezettség jellege figyelembevételével kell értékelni.

7.21B. A jelen Általános szerződési feltételek 7.21A. pontja nem alkalmazandó, ha az eladó a szerződés megkötése előtt kifejezetten tájékoztatta a vevőt arról, hogy frissítésekre nem kerül sor, és a vevő a szerződés megkötésekor ehhez kifejezetten hozzájárult.

7.21C. Ha a digitális tartalmat vagy digitális tartalomszolgáltatást egy bizonyos időn keresztül folyamatosan kell nyújtani, és ezen időszak alatt hiba lép fel, a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás hibásan nyújtottnak minősül. A jelen Reklamációs szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a digitális tulajdonságokkal rendelkező árucikkekre, amennyiben azok jellege ezt lehetővé teszi.

7.22. Használt árunak olyan áru minősül, amely használt, nem tartalmaz minden alkatrészt, esztétikailag vagy funkcionálisan károsodott (a továbbiakban csak: "használt áru"). Kiállított árunak olyan használt áru minősül, amely az eladó hagyományos üzletében volt használt bemutatásra, ki volt csomagolva, és amelyet a tulajdonságai más személyek számára történő bemutatásához szükséges mértékben használtak (a továbbiakban csak: "kiállított áru"). Sérült árunak minősül az az áru, amelynek olyan hibái vannak, amelyek használhatatlanná teszik, és ezért nem alkalmas szokásos használatra (a továbbiakban csak: "sérült áru").

7.23. A jótállási idő minden használt termékre 24 hónap, kivéve, ha a webáruházban a konkrét termékre más, akár rövidebb jótállási idő van megadva.

7.24. Ha a használt áru vételára alacsonyabb, mint az új áru vételára, az árcsökkentést okozó hibára nem vonatkozik szavatosság. A sérült áru javíthatatlan lehet, és általában pótalkatrészként vagy gyűjtői célokra kínált. Az áru károsodását okozó, így a jótállás hatálya alá nem tartozó hibák további leírása az e-shop termékkártyáján található. A sérült áru előzetes javítás vagy módosítás nélkül veszélyes lehet. A sérült áru felhasználhatóságára a garancia nem terjed ki.

7.25. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő nem használhatta az árut annak javítása miatt.

7.26. Az hibás áru új árura való cserélésének esetében a jótállási idő kezdetének az új áru átvételének napja minősül. Ugyanez vonatkozik a termékgarancia hatálya alá tartozó alkatrészek cseréjére is.

7.27. Ha elhárítható hibáról van szó, a reklamációt a vevő döntésétől függően a hiba elhárításával vagy az áru cseréjével rendezzük.

7.28. Ha elháríthatatlan hibáról van szó és a meghibásodás akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van az árut kicseréltetni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt olyan elhárítható hiba esetén, amely a kijavítását követően megismétlődik (több mint kétszer), vagy nagyobb számú hiba esetén (kettőnél több), ami következtében a vevő nem tudja rendeltetésszerűen használni az árut.

7.29. Ha egyéb elháríthatatlan hibáról van szó, a vevő jogosult megfelelő kedvezményre az áru vételárából, miközben a kedvezmény mértéke a felek megállapodása alapján kerül meghatározásra.

7.30. A panaszkezelés csak a panaszbejelentésen feltüntetett hibákra vonatkozik.

7.31. Ha az eladó a reklamációs ügyintézést a panasz indokolt elutasításával rendezi, felajánlhatja a vevőnek a hiba elhárítását a vevő költségére. A vevő nem köteles ilyen ajánlatot elfogadni.

7.32. Ha az eladó a reklamációs ügyintézést a panasz indokolt elutasításával rendezi, és a vevő a reklamáció végeredményével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

8. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME

Az eladó megtette a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok kezelése érdekében a Szlovák Köztársaság Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről szóló módosított és kiegészített törvény értelmében, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete értelmében, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól (Általános adatvédelmi rendelet ) (GDPR). A vásárló kijelenti, hogy személyes adatai kezeléséről tudomást szerzett, és az erre vonatkozó szabályok az alábbi linken találhatók: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

9.1. Az eladó jogosult a rendeléstől elállni, ha készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha a szerződésben megjelölt áru gyártója, importőre vagy szállítója megszüntette a gyártást vagy más jelentős változtatást hajtott végre, amely megakadályozza az eladó kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha vis maior okok következtében a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, vagy az e-shopban feltüntetett áron minden tőle ésszerűen megkövetelhető erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a vevőnek kézbesíteni, amennyiben a vevővel nem egyezik meg pótteljesítésben. Az eladó köteles erről a tényről a vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni, és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően az összes vevő által kifizetett vételárat a vevőnek visszatéríteni. Ez nem érinti a szerződő felek azon jogát, hogy pótteljesítésben vagy árcsökkentésben állapodjanak meg.

9.2. Az eladó jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben is, ha az adásvételi szerződés megkötésekor egyértelműen hiba történt az árura megadott vételárban (pl. helytelen tizedesvessző, hiányzó számjegy, a vételár nyilvánvalóan nincs összhangban a szokásos piaci árral).

9.3. A vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, vagy

 1. abban az esetben, ha a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt áruk külön kerülnek kiszállításra, az utoljára kézbesített áru átvételekor,
 2. abban az esetben, hogy az áru több részből vagy darabból áll, az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában,
 3. abban az esetben, hogy az áru ismételten kézbesített a meghatározott időszakon belül, az első kiszállított cikk átvételének pillanatában.

9.4. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amelynek tárgya áru kézbesítése, még a szerződéstől való elállási határidő kezdete előtt is.

9.5. A vevő a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől a jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult elállni, a 9.16. bekezdés l). pontjában foglalt esetek kivételével.

9.6. A vevő a szerződéstől való elállási jogát papíron vagy más tartós adathordozón rögzített nyilatkozat útján, vagy a következő címre beküldött nyomtatvány által gyakorolhatja:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Szlovákia

9.7. Az elállási űrlap a szerződéstől való elálláshoz a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi, és ennek kitöltésére és elektronikus benyújtására ez a link is használható: https://www.muziker.hu/vasarlastol-valo-elallas.

9.8. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is jogosult elállni a szerződéstől, amelynek tárgya az áru szállítása. Az elállásra jogosító határidő betartottnak minősül, ha fogyasztó az elállási űrlapot legkésőbb az elállási határidő utolsó napjáig benyújtja az eladóhoz. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos bizonyítás a vevőt terheli.

9.9. Az eladó az elállási űrlap beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vevőnek az általa a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kifizetett valamennyi összeget, beleértve a szállítási díjat, a postaköltséget és egyéb költségeket és díjakat; ez nem érinti az eladó 9.11. bekezdés szerinti jogát. Az eladó nem köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód költségei közötti különbözet.

9.9A. Ha a vevő a vételárat utánvéttel fizette ki, azaz az áru átvételekor fizette ki a vételárat a fuvarozónak, az eladó nem téríti vissza a vevőnek a vevő által e fizetési mód alkalmazásáért fizetett díjat. Az utánvétes fizetés olyan szolgáltatás, amelyet teljes egészében az eladó nyújt, aki felkéri a fuvarozót, hogy szállítsa el az árut és a portékát a vevőnek, és vegye fel az utánvétes összeget.

9.10. Az eladó az összes vevő által kifizetett vételárat visszatéríti a vevő által eredetileg használt fizetési módon, hacsak a felek másként nem állapodnak meg (pl. átutalással a vevő által megjelölt bankszámlára), és ha a vevőt semmilyen többletdíj nem terheli. Amennyiben a vevő a Muziker Gift Card ajándékutalvány (a továbbiakban csak: "ajándékutalvány") beváltásával egyenlítette ki a vételárat vagy annak egy részét, az eladó a beváltott ajándékutalvány értékével egyenlő új ajándékutalványt bocsát a vevő rendelkezésére. Ez a jóváírás levásárolható a következő vásárlás alkalmával. Abban az esetben, ha a vevő a megrendelés egy részének kiegyenlítésére más fizetési módot is választott, az eladó a kifizetett vételár ezen részét a jelen ÁSZF szerint visszatéríti a vevőnek.

9.11. Amennyiben a fogyasztó élni kíván a jogával és eláll a szerződéstől, amelynek tárgya áru értékesítése, az eladó mindaddig nem köteles a vevőnek visszatéríteni a pénzösszeget, amíg a vevő nem szolgáltatta vissza az árut, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül javasolja átvenni.

9.12. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az árut használt vagy sérült állapotban kézbesíti az eladónak, vagy az áru értéke csökkentett az áru olyan kezeléséből kifolyólag, amely túllépi olyan bánásmód keretét, amely az áru tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges, az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítésre az áru javításához és az eredeti állapotába való visszaállításához szükséges értékben. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését.

9.13. Abban az esetben, ha az elállási űrlap nem a visszaküldott áruhoz csatolt, és a felek az áru visszaküldésének más módjában nem állapodnak meg, a vevő köteles az árut, a tartozékait és a hozzátartozó dokumentációt beleértve, indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállási űrlap megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni az alábbi címre:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Szlovákia

9.14. Ha a vásárló a megrendeléshez ajándékot kapott az eladótól, a vevő köteles ezt az ajándékot is visszaküldeni. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az eladó jogosult a vevőtől az ajándéknak a szerződéskötéskor az e-shopban feltüntetett árat, illetve ennek hiányában a szokásos árat követelni.

9.15. A vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez. Az áru visszaküldésének költsége általában az áru jellemzőitől (méretei, súlya), a távolságtól és a kiválasztott szállítási módtól függ, és megközelítőleg megfelel a Kiszállítási feltételek szekcióban felsorolt költségeknek, azaz az áru a vevőhöz való kézbesítése során szokásosan felmerülő költségeknek.

9.15A. A Vevő az elállási nyilatkozaton keresztül kérheti az Eladót, hogy az árut fuvarozó segítségével vegye át. Ebben az esetben a Vevő az áru visszaküldésének költségeit csak az áru átvételének helye szerinti országban, a belföldi fuvarozás árával megközelítőleg megegyező összeg erejéig viseli - figyelembe véve az áru típusát, méreteit és súlyát is a költség összegének meghatározásakor. Ezt az összeget a Vevőnek az elállási nyilatkozaton kell feltüntetni, és a Vevő az áru átvételének kérésével elfogadja a díj összegét. Az Eladó jogosult megtagadni az áru átvételét olyan országból, amely nem azonos azzal, ahová az árut szállították. E cikk egyéb rendelkezései nem érintettek.

9.16. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha a szerződés tárgya

 1. szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltatásnújtás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdődött, és fogyasztó nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti az elállási jogát,
 2. olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek ára az eladó által nem befolyásolható, és az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is a pénzpiac lehetséges ingadozásától függ,
 3. nem előre legyártott termék, amelyet az eladó a fogyasztó utasítása alapján állított elő, vagy olyan termék, amelyet az eladó egyértelműen a fogyasztó igényei szerint módosított (pl. méterenként értékesített kábelek és láncok, bukósisakok beépített kommunikátorral a vásárló igénye szerint),
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék,
 5. olyan zárt csomagolású termék, amely higiéniai pecséttel ellátott és higiéniai vagy egészségügyi okoknál fogva nem alkalmas a visszavásárlásra az átadást követő felbontása után (pl. fülhallgató, fehérnemű, fogvédő),
 6. olyan termék, amely jellegénél fogva az átadást követően szétválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
 7. olyan alkoholtartalmú ital, amelynek tényleges értéke az eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor,
 8. sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése a fogyasztó kifejezett kérésére; ez nem vonatkozik a szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre vagy olyan szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, vagy olyan szerződésekre, amelyek megkötésére az eladó a vevőnél tett látogatása során került sor és a vevő nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árut előre,
 9. lezárt csomagolású hang- vagy képfelvételek, ill. biztonsági matricával ellátott számítógépes szoftverek, programok adásvétele, ha a matrica megbontásra került a házhozszállítás után (például CD-k, kazetták, lemezek),
 10. időszaki kiadványok értékesítése, az előfizetéses szerződések és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek (könyvek, kottafüzetek, tabulatúrák) kivételével,
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnap vagy határidő szerepel,
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, ha az eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (például digitális/elektronikus szoftverlicenc).

9.16A. A Vevő jogosult elállni attól a szerződéstől, amelynek tárgya az Eladó által összeállított és közös értékesítésre kijelölt, legalább két, egymással összefüggő termékből álló szett (a továbbiakban: Szett) szállítása. A Szettet az elállási jog tekintetében egyetlen árucikknek kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy ha a Vevő eláll a Szett szállításához kötött szerződéstől, köteles a teljes Szettet, azaz a Szettet alkotó összes terméket visszaküldeni az Eladónak. Az Eladó ezt követően a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint visszatéríti a Vevőnek a teljes Szettre vonatkozó árat. Nem lehetséges a szerződéstől csak részben elállni, azaz a Szettet alkotó összes árunál kevesebbet visszaadni az Eladónak, és az egyes árucikkek után visszatérítést kérni. Ez nem érinti a Vevő azon jogát, hogy egy rendelés keretében szállított áruk közül csak egyet küldjön vissza, kivéve, ha ezek az áruk egy Szett részét képezik.

9.17. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részént lemondhatja, ha az árut technikai okokból nem lehetséges az előírt határidőn belül vagy a megegyezett áron szállítani. Ebben az esetben 14 munkanapon belül visszatéríti a vevőnek a vételárat, ha már kiegyenlítette. Ez nem érinti a szerződő felek azon jogát, hogy pótteljesítésben vagy árcsökkentésben állapodjanak meg.

10. ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

10.1. A vevő - fogyasztó jogosult alternatív vitarendezési módot alkalmazni, az eladóhoz fordulva jogorvoslatért, ha nem volt megelégedve a reklamációs ügyintézés lebonyolításával és a panaszeljárás végeredményével, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó ezen jogorvoslati kérelemre elutasító módon válaszol, vagy nem válaszol a kérelem benyújtásától napjától számított 30 napon belül, a vevőnek – fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani az alternatív vitarendezési testületnél. Az alternatív vitarendezési testületek a § 3 a módosított és kiegészített Tt. 391/2015 számú az alternatív vitarendezésről szóló törvény által meghatározott hatóságok és meghatalmazott jogi személyek, (a továbbiakban: az „AVR törvény“), nevezetesen a Slovenská obchodná inšpekcia (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet) vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett AVR-testületek listáján szereplő illetékes jogalany (a lista ezen az oldalon érhető el: www.mhsr.sk), és a vevő - fogyasztó jogosult kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul. A vevő - fogyasztó az indítvány benyújtásakor az Alternatív vitarendezési törvény 12. §-a szerint jár el. Az indítványnak tartalmaznia kell az eladó e-mail elérhetőségét: [email protected]. Alternatív vitarendezéssel megoldható a fogyasztói szerződésből eredő jogvita a vevő – fogyasztó és az eladó között.

10.2. A vevők – fogyasztók jogosultak igénybe venni egy online vitarendezés eszközt, ahol vitáikat az általuk választott nyelven rendezhetik. Az online vitarendezési platform a vevő - fogyasztó vitája megoldására itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr//.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen ÁSZF 2022.02.01-én készültek, és a legutóbbi módosítás dátuma 2023.02.03. Az eladó fenntartja a jogot, hogy ezen ÁSZF-et bármikor megváltoztathatja és/vagy módosíthatja. A szerződő felek közötti jogviszonyra minden esetben a megrendelés benyújtásának időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF az irányadóak.

11.1A. Az Eladó megjeleníti az egyes termékek értékeléseit és a felhasználók általános benyomását tükröző értékeléseket. A vélemények szóbeli értékelést is tartalmazhatnak. Az Eladó technikai eszközökkel biztosítja a vélemények hitelességét azáltal, hogy csak olyan személyeket kér fel a vélemények írására/megküldésére, akik ténylegesen vásároltak az Eladótól, ami történhet harmadik fél (összehasonlító oldal vagy értékelő portál) útján is. Technikailag nem garantálható, hogy organikus (meghívás nélkül írt) értékelés ne jelenjen meg, de az ilyen vélemények száma elenyésző. A vélemények hitelességének sérülése nélkül az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ne jelenítse meg az összes véleményt, illetve hogy az Eladó által megjelölt vélemények megjelenítését előnyben részesítse.

11.2. A jelen ÁSZF szlovák nyelven készültek. A jelen ÁSZF bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a szlovák nyelvű változat mindig elsőbbséget élvez egy másik nyelvű változattal szemben.

11.3. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásbeli formában van megkötve, bármilyen változtatást írásbeli formában szükséges véghezvinni. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció elsősorban e-mailek és levelek útján történik.

11.4. A szerződő felek közötti jogviszonyokra az alábbiak az irányadóak: a szerződés, a jelen ÁSZF, a módosított és kiegészített Tt. 40/1964 sz. törvény előírásai, az elektronikus kereskedelemről és a Tt. 128/2002 sz. a belpiac fogyasztóvédelmi célzatú állami ellenőrzéséről szóló törvény, valamint a módosított Tt. 284/2002 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított és kiegészített Tt. 22/2004 sz. törvény előírásai, valamint a fogyasztóvédelemről és a módosított Szlovák Nemzeti Tanács által kiadott Tt. 372/1990 sz. szabálysértési törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény előírásai, a módosított és kiegészített Tt. 18/2018 sz. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény előírásai, a Tt. 102/2014 sz. a fogyasztó védelméről az áru távértékesítése során vagy távúton kötött szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés esetén és egyes törvények módosításáról szóló törvény előírásai és a Szlovák Köztársaság egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályai.

11.5. Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés között ellentmondás mutatkozik, az adásvételi szerződés rendelkezései az irányadóak. Abban az esetben, ha kétségek merülnek fel annak a szerződésnek a tartalmával kapcsolatban, amelynek a vevő - fogyasztó a részese, vagy a jelen ÁSZF-el kapcsolatban, beleértve azok mellékleteit is, a vevő - fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés az irányadó.

11.6. A szerződő felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, a szerződésből vagy az azzal kapcsolatos bármely közöttük felmerülő vitás kérdések, viták, igények tárgyalásos úton megegyezéssel rendezhetőek legyenek. Amennyiben a szerződő felek a jelen ÁSZF-ből vagy a szerződésből eredő vitás kérdéseket, ideértve az érvényességével, értelmezésével vagy felmondásával kapcsolatos vitát is, nem rendezik békés úton, az ilyen jogvita rendezésére a szlovák bíróságok kizárólagos illetékessége alá tartozik. Ez nem érinti a nemzetközi szerződések más bíróságok joghatóságára vonatkozó rendelkezéseinek érvényességét.

12. MELLÉKLETEK LISTÁJA

12.1. Az alábbi mellékletek az ÁSZF első részének elválaszthatatlan részét képezik:

 1. ÁSZF 1. Melléklet: Panaszbejelentő nyomtatvány
 2. ÁSZF 2. Melléklet: Elállási űrlap
 3. ÁSZF 3. Melléklet: Extra szolgáltatások
 4. ÁSZF 4. Melléklet: A Muziker club hűségprogram általános feltételei

II. Általános szerződési feltételek vállalkozók számára

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen ÁSZF második része (a második rész alkalmazásában a továbbiakban: "jelen ÁSZF") szabályozza az Adásvételi szerződésben résztvevő felek jogait és kötelezettségeit az Eladó, azaz a Muziker, a.s., székhely: Drieňová 1H, 821 01 Pozsony, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 35 840 773, bejegyezve a Pozsonyi III. kerületi Városi Bíróság Üzleti nyilvántartásában, az Sa. részleg 3337/B. sz. bejegyzésébe (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő - vállalkozó között, amelynek tárgya az Eladó online üzletének weboldalán (a továbbiakban: "webáruház") történő áruvásárlás és értékesítés (a továbbiakban: "adásvételi szerződés" vagy "szerződés").

Az eladó elérhetősége és pontosabb azonosítása:

e-mail: [email protected]
telefon: +3614454739
EU adószám (közösségi adószám): SK7020001021
Adónyilvántartási szám: 2021680991
Levelezési cím: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Szlovákia

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek második részének értelmében az a személy minősül vevőnek, aki (a) cégjegyzékbe bejegyzett személy, (b) kereskedelmi engedély alapján vállalkozó személy, (c) kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján folytat tevékenységet külön előírások szerint (d) mezőgazdasági termelést folytató, különleges előírás szerint nyilvántartásba vett természetes személy. Ha a természetes személy a megrendelésben megadja a statisztikai számjelét vagy az adószámát, akkor feltételezhető, hogy a vállalkozási tevékenysége körében jár el, és jelen ÁSZF értelmében vállalkozónak minősül (a továbbiakban csak: „vevő“).

1.3. Az ÁSZF jelen részében használt fogalmak jelentése megegyezik az ÁSZF első részében meghatározott jelentésekkel, kivéve, ha jelen rész eltérően határozza meg azokat.

2. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Az eladó elsősorban a következőkre köteles:

 1. a megrendelt árut a megbeszélt mennyiségben és minőségben a vevőnek kézbesíteni és a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni vagy a szállításra előkészíteni, és
 2. legkésőbb az áruval együtt írásbeli vagy elektronikus formában átadni a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges minden okmányt, valamint a hatályos jogszabályok által előírt egyéb okmányokat.

2.2. Az eladó jogosult a kézbesített áru vételárának teljes megfizetését követelni a vevőtől.

2.3. Az eladó jogosult a rendeléstől elállni, ha készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt az árut a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, vagy az e-shopban feltüntetett áron nem tudja a vevőnek kézbesíteni, amennyiben a vevővel nem egyezik meg pótteljesítésben. Ez eladó továbbá jogosult a megrendelést megkülönböztetésmentes okokból elutasítani, különösen akkor, ha a vásárlónak tartozása áll fenn vele szemben, ha a vásárló korábban többször elmulasztotta az áru átvételét, bár erre köteles lett volna, vagy ha az eladó attól tart, hogy a megrendelés elfogadásával kára keletkezhetne.

2.4. A vevő elsősorban a következőkre köteles:

 1. átvenni az árut,
 2. megfizetni az eladónak a megegyezett vételárat szabályszerűen és a megegyezett esedékességén belül.

2.5. A vevőnek joga van az áru kézbesítésére a megegyezett mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a vevő kötelező erejűen elfogadja a vevő adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatát, amelyre a megrendelőlap kitöltésével kerül sor (a vevő által kitöltött és benyújtott adatlap, a továbbiakban: a „megrendelés").

3.2. A szerződés megkötésére vonatkozó javaslat kötelező érvényű elfogadását az eladó indokolatlan késedelem nélkül, általában a megrendelés teljesítését követő két munkanapon belül, az áru rendelkezésre állásának, az érvényes áraknak és a vevő által kért áru szállítási dátumának ellenőrzése után végzi el. Kötelező érvényű elfogadásnak minősül az áru eladó általi feladása. Elektronikus levélben (e-mailben) történő kötelező érvényű elfogadás nem szükséges. Magasabb ár észlelése esetén az eladó a megrendelés feladása előtt kéri a vevő hozzájárulását az árváltozáshoz. Az adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha a vevő beleegyezik az árváltozásba, és az eladó ezt követően megerősíti a megrendelést.

3.3. A megrendelés eladó általi elfogadásáról automatikusan generált visszaigazolás – amelyet a megrendelés elküldése után azonnal kézbesítenek a vevő e-mail címére – csak tájékoztató jellegű, és a vevőnek abból a célból küldik, hogy a vevőt a megrendelés nyilvántartásba vételéről értesítsék, és nem tekinthető az eladó szerződéskötési javaslata kötelező érvényű elfogadásának.

3.4. Az eladó a megrendeléshez ingyenesen felajánlhat további árut (a továbbiakban csak: "ajándék"). A vevő ehhez hozzájárul a kívánt ajándék megjelölésével a megrendelés benyújtása előtt. Az ajándék megrendelése nem kötelező. Ha a vásárló nem kíván ajándékot kapni, akkor ezt az akaratát nem köteles kifejezni.

3.5. Alkoholtartalmú italok értékesítése csak 18 éven felüli személy számára lehetséges. Az alkoholtartalmú italokat tartalmazó megrendelés benyújtásával a vásárló megerősíti, hogy legkésőbb a megrendelés benyújtásának napján betöltötte a 18. életévét. Az eladó jogosult erről meg bizonyosodni személyazonosító igazolvány megtekintésével, és ha a vevő ennek a feltételnek nem tesz eleget, vagy nem tudja igazolni, az eladó nem jogosult a szeszes ital értékesítésére. Ez arra a személyre is vonatkozik, akit a vevő az áru átvételével megbízott.

4. A VÉTELÁRRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Vevő köteles megfizetni az Eladónak az Áruk adásvételi szerződésben megállapított vételárát, beleértve az Áruk szállítási költségét és a kiegészítő szolgáltatások díját (a továbbiakban: "Vételár").

4.2. Részletes és aktuális információk a fizetési módokról az e-shop Fizetési feltételek menüpontjában találhatók. Előfordulhat, hogy bizonyos fizetési módok nem állnak rendelkezésre minden megrendelés számára, például az értéke vagy a kiválasztott szállítási mód miatt. Az esetleges korlátozásokról a vevő a megrendelés során kap tájékoztatást.

4.3. Az esetleges szállítási és csomagolási költség a megrendelés benyújtása előtt kerül felszámításra. A kiegészítő szolgáltatások esetleges díjai a megrendelésben azonnal átszámolódnak a vevő által választott kiegészítő szolgáltatások alapján, soha nem a megrendelés benyújtása után. Az Európai Unión kívülre történő szállítások esetén vámtartozás keletkezhet. Az esedékes vámok és illetékek a vevőt terhelik, a vevő köteles ezeket a fogadó ország általánosan kötelező érvényű jogszabályai által meghatározott összegben és módon rendezni. Eltérő rendelkezés hiányában vagy amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg, az eladó nem köteles viselni ezeket a kötelezettségeket a vevő nevében.

4.4. Ha a vevő a vételárat az eladónak banki átutalással egyenlíti ki, akkor a fizetés napjának az a nap minősül, amelyen a teljes vételár jóváírásra került az eladó számláján.

4.5. A vevő köteles a vételárat az eladónak az adásvételi szerződésben rögzített időpontig megfizetni.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az eladó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átadni a vevőnek, amennyiben a felek másként nem állapodtak meg. Ha az eladó az áru szállítási kötelezettségének a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, a vevő felszólítja őt az áru kézbesítésére további ésszerű határidőn belül, amelyet szintén a vevő határoz meg. Ha a vevő az eladót az áru átadásának eredeti időpontjától számított két hónapon belül nem szólítja fel az áru kézbesítésére a póthatáridőn belül, az átadás megtörténtnek tekintendő. Ha az eladó ezen a póthatáridőn belül sem szállítja ki a terméket, a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől.

5.2. Ha a vevő a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás hiánya esetén nem veszi át az árut, az eladó jogosult a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban felmerült tényleges költségek visszatérítésére.

5.3. A vevő köteles átvenni az árut személyesen, vagy egy harmadik személyt megbízni, hogy átvegye a nevében. Az eladó vagy a fuvarozó kérésére az árut a vevő nevében átvevő személy köteles igazolni az áru átvételére való jogosultságát. Ha szükséges a szállítás megismétlése a vevő részéről felmerülő okokból (például a vevő vagy az általa meghatalmazott harmadik személy nem érhető el a megbeszélt helyen vagy az áru átvételére való jogosultság bizonyításának hiánya esetén), az így felmerülő minden többletköltség a vevőt terheli, beleértve a raktározást is.

5.4. A vevő köteles az áru szállítási sértetlenségét az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni. Amennyiben a vevő az áru átvételekor bármilyen szállítási, csomagolási károkat állapít meg, a vevő jogosult megtagadni az áru átvételét. Az áru károsodásáról a szállító vállalat köteles a vevő jelenlétében és a vevő kérésére káreseti jegyzőkönyvet felvenni. Az eladónak kézbesített ilyen írásbeli kárbejelentés alapján, miután az eladó rendezte a káreseményt a fuvarozóval, biztosíthatja az áru hibájának elhárítását, kedvezményt a vételárból vagy javíthatatlan hibák esetén új árut szállíthat ki a vevőnek. Az ilyen jellegű utólagos igények nem fogadhatók el.

5.5. Részletes és aktuális információk a szállítási lehetőségekről, valamint a szállítási feltételekről az e-shop Kiszállítási feltételek menüpontjában találhatók. Előfordulhat, bizonyos szállítási módok nem állnak rendelkezésre minden megrendelés számára. Az esetleges korlátozásokról a vevő a megrendelés során kap tájékoztatást.

5.6. A vevő, mint az áru átvevője elfogadja, hogy a számla elektronikus formában kerül kiállításra és kézbesítésre. Az adásvételi szerződés megkötését követően az eladó nem köteles eleget tenni a vevő kérésének, hogy a számlán szereplő adatokat helyesbítse vagy módosítsa, különösen a vevő személyazonosságának és a szállítási cím más országba történő megváltoztatása esetén. Amennyiben a vevő a áfa fizetői státusza megváltozik, a vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót erről a változásról. Az eladó nem felelős a számlán helytelenül feltüntetett adatokért, amelyeket a vevő jelen kötelezettsége megsértése eredményez.

5.7. Az adásvételi szerződés azzal a felmondás feltétellel jön létre, hogy ha a vevő az eladó következő felszólításától számított 5 napon belül nem veszi át az árut, és nem egyeztet alternatív átvételi időpontot az eladóval, az adásvételi szerződés a kezdetektől fogva elévül, a szerződő felek kötelesek visszaküldeni vagy visszatéríteni mindent, amit átvettek, különösen a vételárat és az árut, amely felett az eladó szabad rendelkezési jogot szerez. Ez nem érinti az eladó kártérítési jogát az 5.2. bekezdés szerint.

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁS ÉS KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

6.1. Az áru a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonát képezi. Az áru átadása személyes átvétellel történik, vagy csomagküldő szolgáltatás igénybevételével.

6.2. Az áru esetleges tönkremenetelének és elromlásának kockázata abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor az árut átveszi az eladótól vagy a fuvarozótól. Az átadás akkor is megtörténtnek tekintendendő, amikor az eladó a vevő számára lehetővé teszi az áru feletti rendelkezést, és a vevő nem veszi át.

7. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

7.1. Az áru meghibásodásáért az eladó felelős, a vevő pedig köteles annak bármilyen hibájára vonatkozó panaszt haladéktalanul benyújtani az eladónak.

7.2. A panaszok kezelésére ez a Panaszkezelési szabályzat vállalkozók számára (a továbbiakban csak: „Panaszkezelési szabályzat”) az irányadó.

7.3. A jótállás joga kizárólag arra az árura gyakorolható, amely hibát mutat ki, a jótállás hatálya alá tartozik és amely az eladó e-shopján keresztül került megvásárlásra.

7.4. A jótállási időtartam alatt a vevő jogosult a hiba ingyenes elhárítására az áru visszaszolgáltatása után, beleértve annak minden tartozékát.

7.5. Az írásban, papíron vagy elektronikus formában benyújtott reklamációkat az eladó haladéktalanul kezeli. Ha az áru hibás, a vevő jogosult reklamációt benyújtani az eladónak a panaszbejelentő nyomtatvány kitöltésével és annak elektronikus úton történő eljuttatásával, miközben az árut ejuttatja az eladóhoz az alábbiakban felsorolt módok valamelyikén, vagy papír formában a reklamált áruhoz mellékelve és eljuttatva az alábbiakban felsorolt módok egyikén. A panasz előterjesztésénak módjai:

 1. A panaszbejelentő nyomtatvány és a reklamált áru kézbesítése az alábbi címen található reklamációs központba (a továbbiakban csak: "reklamációs központ"):
  Muziker (Claims)
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovákia
 2. A panaszbejelentő nyomtatvány kézbesítése és a reklamált áru eljuttatása az eladó valamelyik telephelyére / hagyományos üzletébe, ahol az áru átvétele az eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében lehetséges, vagy az áru átadása felhatalmazott személynek.

7.6. A panaszbejelentő nyomtatvány által a vevő kérheti az eladót, hogy biztosítsa az áru visszaszállítását a reklamációs központba. Ebben az esetben az eladó fuvarozón keresztül biztosítja a reklamált áru visszaküldését a vevő nevében és saját költségén A reklamált áru azon a napon tekintendő kézbesítettnek az eladóhoz, amikor az eladó azt átvette a reklamációs központba. A fuvarozó a saját nevében eljáró harmadik személy, ezért a reklamált áru átvétele a fuvarozó által nem befolyásolja a reklamációs ügyintézés kezdetét. A vevő köteles a reklamált árut megfelelően becsomagolni, figyelembe véve az áru jellegét és a reklamált hiba jellegét. Az eladó felelős a reklamált áru minőségromlásáért annak átvételétől számítva.

7.7. Abban az esetben, ha a vevő a reklamált árut az eladó valamelyik hagyományos üzletébe kívánja eljuttatni, az eladó javasolja, hogy előzetesen ellenőrizze az áru átvételének lehetőségét ezen a helyen.

7.8. A vevő a panasztételhez való jog gyakorlása során köteles igazolni, hogy az árut az eladótól vásárolta, valamint a jótállás érvényességét. Továbbá a vevő köteles pontosan feltüntetni az áru hibáinak típusát és mértékét.

7.9. Az a nap minősül a reklamációs ügyintézés kezdetének, amikor a vevő az eladónak kézbesíti:

 1. a kitöltött panaszbejelentő nyomtatványt,
 2. a reklamált árut, beleértve a tartozékait, és
 3. hozzáférési jelszavakat vagy kódokat, ha ezek a reklamált árura vonatkoznak.

7.10. A panaszbejelentő nyomtatvány jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi, és a vevő elektronikusan is kitölheti és benyújthatja ezen a linken: https://www.muziker.hu/reklamacios-feltetelek.

7.11. Az ingyenes jótállási javításhoz való jog ezekben az esetekben szűnik meg:

 1. ha a vevő nem bizonyítja, hogy a hibás árut az eladótól vásárolta,
 2. ha a vevő nem mutatja fel a jótállási jegyet, az áru tartozékait, az áru dokumentációját vagy a jótállási jegyként szolgáló vásárlási bizonylatot,
 3. ha a vevő nem jelenti az áru átvétele során nyilvánvaló hibákat,
 4. miután az áru jótállási ideje lejárt,
 5. ha az áru mechanikai károsodását a vevő okozta,
 6. az áru olyan körülmények között történő felhasználása vagy tárolása esetén, amelyek a hőmérséklet, páratartalom, vegyi vagy mechanikai hatásainak köszönheteőn a természetes környezettől eltérők,
 7. az áru szakszerűtlen kezelése, működtetése vagy elhanyagolt gondoskodás esetén,
 8. ha az áru károsodását túlterhelés okozta vagy ha a károsodás oka olyan használat volt, amely ellentételes a dokumentációban meghatározott feltételekkel vagy az általános elvekkel, műszaki szabványokkal vagy biztonsági szabványokkal,
 9. abban az esetben, ha a termék eredeti alkatrészei ki lettek cserélve,
 10. nem megfelelő tápfeszültség vagy hibás, jogosulatlan vagy illegális hardver vagy szoftver használata esetén,
 11. ha az áru károsodása elkerülhetetlen és / vagy kiszámíthatatlan körülmények miatt következett be,
 12. nem megfelelő, összeférhetetlen vagy nem eredeti fogyóeszközök használata esetén, ha a hibát ilyen anyag használata okozta,
 13. az áru véletlen sérülése, károsodása vagy természetes elhasználódása miatti rosszabb állapot, beleértve az alkatrész élettartamának lejártát (pl. izzó kiégése vagy az akkumulátor kapacitásának csökkenése),
 14. ha az áru meghibásodását számítógépes vírus okozta,
 15. szakszerűtlen beavatkozás, szállításkori sérülés, vízkárosodás, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy vis maior következményében felmerülő kár esetén,
 16. ha az árut hozzá nem értő személy manipulálta, vagy nem megfelelő szerszámot vagy anyagot használt.

7.12. Az eladó 60 napon belül rendezi a vevő-vállalkozó panaszát.

7.13. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a reklamációs ügyintézést az alábbi módszerek egyikével lebonyolítani:

 1. a megjavított áru átadásával,
 2. az áru cseréjevel
 3. az áru vételárának visszatérítésével
 4. megfelelő kedvezmény kifizetésével az áru vételárából
 5. az eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felszólítással
 6. a reklamáció indokolt elutasításaval.

7.14. Az eladó köteles a reklamációs ügyintézés módjáról és a reklamáció lebonyolításáról a vevőnek írásbeli okiratot kiállítani, legkésőbb a panasz előterjesztéséről számított 60 napon belül.

7.15. Az eladó a meghibásodás elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket hibátlanra.

7.16. A reklamációnak a vételár visszatérítésétől eltérő módon történő rendezését követően az eladó a vevőnek visszaküldi a reklamált árut, vagy csereárut kézbesít. Ha a vevő ésszerű határidőn belül nem veszi át az árut, az eladó felszólítja őt az áru átvételére az eladó által meghatározott további ésszerű határidőn belül, általában egy hónapon belül. Ha a vevő ezen ésszerű további határidőn belül sem veszi át az árut, köteles az eladónak az áru tárolásáért 5 € (szóval: öt euró) tárolási díjat fizetni, amely az áru átvételi határidejétől az átadásáig minden megkezdett napra kerül felszámításra.

7.17. Az új árura vonatkozó jótállás időtartama 12 hónap (a továbbiakban csak: "jótállási idő"), feltéve, hogy konkrét esetekben más jótállási idő nincs meghatározva, és azzal a nappal kezdődik, amikor a vevő az árut átvette. Ez a jótállási idő attól függetlenül jár le, hogy az áru csomagolásán hosszabb jótállási vagy felhasználási idő van feltüntetve. Abban az esetben, ha az áru csomagolásán feltüntetett jótállási vagy felhasználási idő rövidebb, ez a rövidebb időtartam az irányadó. Az áru hibáit és az ebből eredő reklamációkat a jótállási idő lejártáig kell érvényesíteni. A jótállási idő lejártával a jótálláshoz fűződő jog elévül.

7.18. Használt árunak olyan áru minősül, amely használt, nem tartalmaz minden alkatrészt, esztétikailag vagy funkcionálisan károsodott (a továbbiakban: "használt áru"). Kiállított árunak olyan használt áru minősül, amelyet az eladó hagyományos üzletében bemutatásra volt használt, ki volt csomagolva, és amelyet a tulajdonságai más személyek számára történő bemutatásához szükséges mértékben használtak (a továbbiakban: "kiállított áru"). Sérült árunak minősül az az áru, amelynek olyan hibái vannak, amelyek használhatatlanná teszik, és ezért nem alkalmas szokásos használatra (a továbbiakban: "sérült áru").

7.19. A jótállási idő minden használt termékre 12 hónap, kivéve, ha a webáruházban a konkrét termékre más, akár rövidebb jótállási idő van megadva.

7.20. Ha a használt áru vételára alacsonyabb, mint az új áru vételára, az árcsökkentést okozó hibára nem vonatkozik szavatosság. A sérült áru javíthatatlan lehet, és általában pótalkatrészként vagy gyűjtői célokra kínált. Az áru károsodását okozó, így a jótállás hatálya alá nem tartozó hibák további leírása az e-shop termékkártyáján található. A sérült áru előzetes javítás vagy módosítás nélkül veszélyes lehet. A sérült áru felhasználhatóságára a garancia nem terjed ki.

7.21. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vevő nem használhatta az árut annak javítása miatt.

7.22. Az hibás áru új árura való cserélésének esetében a jótállási idő kezdetének az új áru átvételének napja minősül. Ugyanez vonatkozik a termékgarancia hatálya alá tartozó alkatrészek cseréjére is.

7.23. Ha elhárítható hibáról van szó, a vevőnek joga van arra, hogy az eladó a hibát elhárítsa. Ha elháríthatatlan hibáról van szó és a meghibásodás nem akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a szerződő felek megállapodhatnak megfelelő kedvezményben az áru vételárából; ilyen esetben nem lehet újból benyújtani panaszt azon hibával kapcsolatban, amely miatt a felek a megfelelő árengedményben állapodtak meg.

7.24. Ha a meghibásodás elhárítása lehetetlen, és a hiba akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vevő jogosult, a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában, a hibás árut azonos vagy hasonló teljesítményjellemzőkkel rendelkező árura kicseréltetni, vagy az eladó vásárlási jóváírást ad ki a vevőnek a vételár összegében, amelyet a vevő a következő vásárlásához használhatja.

7.25. Abban az esetben, ha a meghibásodott áru kiszállítása jelentősen sérti a szerződést, a vevő jogosult:

 1. jogorvoslatot követelni a hibás áru új árura való cseréjével, a hiányzó áru kiszállításával és követelni a jogi hibák elhárítását,
 2. javítható hiba esetén a hiba ehárítását kérni,
 3. ésszerű engedményt kérni a termék vételárából, vagy
 4. elállni a szerződéstől.

7.26. A jogorvoslat módjának kiválasztása csak abban az esetben illeti meg a vevőt, ha választásáról a hibabejelentés részeként tájékoztatja az eladót a bejelentést követő időben vagy indokolatlan késedelem nélkül. A vevő nem módosíthatja a már kiválasztott jogorvoslati módot az eladó beleegyezése nélkül. Ha azonban az áru hibái javíthatatlannak bizonyulnak, vagy aránytalan költségekkel járnának, a vevő jogosult csereáru kézbesítését kérni, feltéve, hogy ezt indokolatlan késedelem nélkül teszi meg, miután az eladó őt erről a tényről tájékoztatta. Ha az eladó az áru hibáit ésszerű póthatáridőn belül nem hárítja el, vagy annak lejárta előtt kijelenti, hogy nem fogja a hibát elhárítani, a vevő elállhat a szerződéstől, vagy a vételárból ésszerű engedményt kérhet.

7.27. Ha a vevő a jelen Panaszkezelési szabályzatban meghatározott határidőn belül nem jelzi az általa kiválasztott jogorvoslat módját, olyan jogorvoslatra jogosult, mint kisebb mértékű szerződésszegés esetén.

7.28. Ha a hibás áru átadása a szerződést kisebb mértékben sérti, a vevő kérheti a hiányzó áru kiszállítását, az áru hibáinak elhárítását vagy engedményt a vételárból.

7.29. Mindaddig, amíg a vevő jogorvoslatként nem követel kedvezményt a vételárból, vagy amíg nem áll el a szerződéstől, az eladó köteles a hiányzó árut kézbesíteni és az áru jogi hibáit elhárítani. Az egyéb hibákat saját belátása szerint köteles az áru javításával, vagy csereáru kiszállításával elhárítani.

7.30. Abban az esetben, ha a vevő jogorvoslatként az áru hibáinak kijavítását kéri, az általa meghatározott további ésszerű határidő lejárta előtt a kártérítési igényen kívül más jogorvoslatot nem követelhet; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy ezen határidőn belül nem fogja a kötelezettségeit teljesíteni.

7.31. Ha a vevő nem határoz meg további határidőt, vagy nem követel engedményt a vételárból, az eladó további határidőt szabhat ki a hiba elhárítására. Ha a vevő indokolatlan késedelem nélkül, miután őt az eladó tájékoztatta a póthatáridő kiszabásáról, nem értesíti az eladót arról, hogy nem ért egyet ezzel a határidővel, ez a tájékoztatás a jelen Panaszkezelési szabályzat szerinti határidő meghatározásának tekintendő.

7.32. Ha az eladó az áru hibáit a jelen Panaszkezelési szabályzat szerint meghatározott határidőn belül nem hárítja el, a vevő követelhet engedményt a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől, ha a szerződéstől való elállási szándékát jelzi az eladónak a jelen Panaszkezelési szabályzat szerinti határidő kiszábása során, vagy az elállást megelőző ésszerű határidőn belül. A vásárló a már kiválasztott jogorvoslatot az eladó hozzájárulása nélkül nem módosíthatja.

7.33. Jelen ÁSZF alkalmazásában jelentősebb súlyú szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésszegő fél a szerződés megkötésének időpontjában tudatában volt, vagy ha ilyen következmény a megkötés időpontjában ésszerűen előre látható volt, figyelembe véve a szerződés célját vagy a szerződés megkötésének körülményeit, hogy a másik szerződő fél ilyen szerződésszegés esetén nem lesz hajlandó a kötelezettségeit teljesíteni. Kétség esetén feltételezzük, hogy a szerződésszegés nem jelentősebb súlyú.

7.34. A panaszkezelés csak a panaszbejelentésen feltüntetett hibákra vonatkozik.

7.35. A vevő jótálláshoz fűződő joga elévül azután, hogy jogát érvényesítette és felszólította az eladót az áru hibájának elhárítására, és a reklamáció végeredményétől függetlenül ugyanazon hiba miatt már nem jogosult ismételt panaszt benyújtani.

7.36. Ha az eladó a reklamációs ügyintézést a panasz indokolt elutasításával rendezi, felajánlhatja a vevőnek a hiba elhárítását a vevő költségére. A reklamáció indokolt elutasítása esetén az eladó követelheti a reklamáció rendezésével kapcsolatban felmerült költségek megtérítését is, különösen a harmadik személy által kivitelezett szakértői értékeléssel (meghatalmazott szerviz) és az áruszállítással kapcsolatosan.

7.37. Ha az eladó a reklamációs ügyintézést a panasz indokolt elutasításával rendezi, és a vevő a reklamáció végeredményével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

8. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

8.1. Az eladó jogosult a szerződéstől elállni a jelen ÁSZF-ben és az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott okokból. Az eladó továbbá jogosult a rendeléstől elállni, ha a szerződésben megjelölt áru gyártója, importőre vagy szállítója megszüntette a gyártást vagy más jelentős változtatást hajtott végre, amely megakadályozza az eladó kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha vis maior okok következtében a jelen ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül, vagy az e-shopban feltüntetett áron minden tőle ésszerűen megkövetelhető erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a vevőnek kézbesíteni. Az eladó köteles erről a tényről a vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni, és az összes vevő által kifizetett vételárat a vevőnek visszatéríteni. Ez nem érinti a szerződő felek azon jogát, hogy pótteljesítésben vagy árcsökkentésben állapodjanak meg.

8.2. Az eladó jogosult elállni a szerződéstől abban az esetben is, ha az adásvételi szerződés megkötésekor egyértelműen hiba történt az árura megadott vételárban (pl. helytelen tizedesvessző, hiányzó számjegy, a vételár nyilvánvalóan nincs összhangban a szokásos piaci árral).

8.3. A vevő kizárólag az ÁSZF jelen részében vagy általánosan kötelező érvényű jogszabályok által meghatározott okokból jogosult elállni a szerződéstől. A vevő - vállalkozó nem jogosult ugyan azzal az elállási joggal élni, amely csak a vevőre - fogyasztóra vonatkozik a jelen ÁSZF első része szerint.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF 2022.02.01-én készültek, és a legutóbbi módosítás dátuma 2023.02.03. Az eladó fenntartja a jogot, hogy ezen ÁSZF-et bármikor megváltoztathatja és/vagy módosíthatja. A szerződő felek közötti jogviszonyra minden esetben a megrendelés benyújtásának időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF az irányadóak.

9.1A. Az Eladó megjeleníti az egyes termékek értékeléseit és a felhasználók általános benyomását tükröző értékeléseket. A vélemények szóbeli értékelést is tartalmazhatnak. Az Eladó technikai eszközökkel biztosítja a vélemények hitelességét azáltal, hogy csak olyan személyeket kér fel a vélemények írására/megküldésére, akik ténylegesen vásároltak az Eladótól, ami történhet harmadik fél (összehasonlító oldal vagy értékelő portál) útján is. A vélemények hitelességének sérülése nélkül az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy ne jelenítse meg az összes véleményt, illetve hogy az Eladó által megjelölt vélemények megjelenítését előnyben részesítse.

9.2. A jelen ÁSZF szlovák nyelven készültek. A jelen ÁSZF bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a szlovák nyelvű változat mindig elsőbbséget élvez egy másik nyelvű változattal szemben.

9.3. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásbeli formában van megkötve, bármilyen változtatást írásbeli formában szükséges véghezvinni. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció elsősorban e-mailek és levelek útján történik.

9.4. A szerződő felek közötti jogviszonyokra az alábbiak az irányadóak: a szerződés, jelen ÁSZF, a módosított Tt. 513/1991 sz. Kereskedelmi Törvénykönyv és a Szlovák Köztársaság egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályai.

9.5. Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés között ellentmondás mutatkozik, az adásvételi szerződés rendelkezései az irányadóak. Ha a jelen ÁSZF és a megrendelés rendelkezései között mutatkozik ellentmondás, a felek jogviszonyában a megrendelésben foglalt rendelkezések az irányadóak.

9.6. A szerződő felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, a szerződésből vagy az azzal kapcsolatos bármely közöttük felmerülő vitás kérdések, viták, igények tárgyalásos úton megegyezéssel rendezhető legyenek. Amennyiben a szerződő felek a jelen ÁSZF-ből vagy a szerződésből eredő vitás kérdéseket, ideértve az érvényességével, értelmezésével vagy felmondásával kapcsolatos vitát is, nem rendeznek békés úton, az ilyen jogvita rendezésére a szlovák bíróságok kizárólagos illetékessége alá tartozik.

10. MELLÉKLETEK LISTÁJA

10.1. Az alábbi mellékletek az ÁSZF második részének elválaszthatatlan részét képezik:

 1. ÁSZF 1. melléklet: Panaszbejelentő nyomtatvány
 2. ÁSZF 3. Melléklet: Extra szolgáltatások
 3. ÁSZF 4. Melléklet: A MUZIKER KLUB hűségprogram általános feltételei

10.2. ÁSZF 2. Melléklet: az elállási űrlap a vevő-vállalkozóra nem vonatkozik.

ÁSZF 1. Melléklet: Panaszbejelentő nyomtatvány

Panaszbejelentő nyomtatvány

A panasz folyamatának felgyorsítása érdekében töltse ki ezt a nyomtatványt, és csatolja a reklamációra szánt áruhoz. Az árut gondosan be kell csomagolni, mivel az eladó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett és a fuvarozó által okozott károkért. Az áru minőségromlásáért az eladó attól a pillanattól kezdve felelős, amikor az árut az ÁSZF rendelkezéseivel összhangban szabályszerűen átvette.

Eladó:
MUZIKER, a.s.
székhelye: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság
bejegyezve a Pozsonyi III. kerületi Városi Bíróság Üzleti nyilvántartásában, az Sa. részleg 3337/B. sz. bejegyzésébe
statisztikai számjel: 35 840 773
(a továbbiakban: "eladó")

Vevő:

Keresztnév és vezetéknév:
Utca és házszám:
Irányítószám / Lakcím:
E-mail:
Telefon:
IBAN számlaszám (visszatérítés esetén):

(a továbbiakban: "Vevő" vagy "én")

Vevőként az alábbiakban meghatározott adásvételi szerződést kötöttem az eladóval az alábbiakban meghatározott árura, melyre vonatkozóan ily módon panaszt nyújtok be az eladónak és mellékelem a hibák leírását.

A pénztári blokk száma 2):
A szerződés megkötésének dátuma 1)
A panasz előterjesztésének dátuma


A panasz tárgyát képező áru adatai
 
Az áru megnevezése 3):
A hiba leírása 4):


Melyik panaszkezelési módot részesíti előnyben (jelölje meg a választását)*

▢ Javítás
▢ Csere
▢ Visszautalás
▢ Ésszerű árengedmény

*A panaszrendezés végleges módjáról a hiba diagnosztizálása után kap tájékoztatást.
Mellékletek listája:

Aláírás:

Kitöltési útmutató:

 1. Az a dátum, amikor a vevő megkapta az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást. Nem a rendelés benyújtásának dátuma és az a nap sem, amikor a megrendelés regisztrációjáról küldtük visszaigazolást.
 2. Az adásvételi szerződés megkötésekor e-mailben elküldtük Önnek a számla sorszámát és a megrendelés azonosítóját.
 3. Az áru megnevezését és kódját a számlán vagy az adásvételi szerződés megkötésekor elküldött e-mailben találja meg.
 4. Adja meg a hibák pontos leírását. A panaszkezelés csak a vevő által feltüntetett hibákra vonatkozik.

Útmutató a vevő-fogyasztó számára: Javítható hiba esetén a vevőnek joga van arra, hogy az eladó a hibát ingyenesen, időben és megfelelő módon távolítsa el, indokolatlan késedelem nélkül. A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a meghibásodott termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a meghibásodott rész cseréjét, feltéve, hogy az eladót nem terhelik aránytalan költségek az áru árához vagy a hiba súlyosságához viszonyítva. Az eladó a meghibásodás elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket hibátlanra, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek.
Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehetséges eltávolítani, és amely akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a terméket kicseréltetni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt javítható hiba esetén, ha a meghibásodás a kijavítás után megismétlődik vagy ha több hiba miatt a terméket nem lehet rendeltetésszerűen használni. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő ésszerű engedményre jogosult a termék vételárából.

ÁSZF 2. Melléklet: Elállási űrlap

Elállási űrlap

Eladó:
MUZIKER, a.s.
székhelye: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Szlovák Köztársaság
bejegyezve a Pozsonyi III. kerületi Városi Bíróság Üzleti nyilvántartásában, az Sa. részleg 3337/B. sz. bejegyzésébe
statisztikai számjel: 35 840 773
visszaküldési cím: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Szlovákia
(a továbbiakban: "eladó")

Vevő / Fogyasztó:

Keresztnév és vezetéknév, titulus:
Állandó lakhely:
Szállítási cím:
Elérhetőség (e-mail cím és/vagy telefonszám):

(a továbbiakban: "Vevő" vagy "én")

Fogyasztóként ________________ 1) -én/án(dátum) kötöttem adásvételi szerződést az eladóval az alábbiakban meghatározott árura, melytől ezen a módon elállok.

Számlaszám és megrendelési azonosító 2):

Az áru átvételének dátuma:

Az eladónak visszaküldött áru (a termék neve és kódja) 3):

A szerződéstől való elállás / az áru visszaküldésének indoka 4):

Elállási tájékoztató fogyasztó számára: A vevő köteles az árut az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módok valamelyikén visszaküldeni az eladónak, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Az eladó nem köteles a megfizetett vételárat visszatéríteni a vevőnek az áru visszaszállítása előtt, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az árut használt vagy sérült állapotban kézbesíti az eladónak, vagy az áru értéke csökkentett az áru olyan kezeléséből kifolyólag, amely túllépi olyan bánásmód keretét, amely az áru tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges, az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítésre az áru javításához és eredeti állapotába való állításához szükséges értékben.Visszautalás módja:

▢ IBAN számlaszámlára:
▢ Másképp:
Aláírás:

Kitöltési útmutató:

 1. Az a dátum, amikor a vevő megkapta az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást. Nem a rendelés benyújtásának dátuma és az a nap sem, amikor a megrendelés regisztrációjáról küldtük visszaigazolást. Ezen adatok megadása nem kötelező, de segít a visszaküldött áru azonosításában és a visszatérítés felgyorsításában.
 2. Az adásvételi szerződés megkötésekor e-mailben elküldtük Önnek a számla sorszámát és a megrendelés azonosítóját. Ezen adatok megadása nem kötelező, de segít a visszaküldött áru azonosításában és a visszatérítés felgyorsításában.
 3. Az áru megnevezését és kódját a számlán vagy az adásvételi szerződés megkötésekor elküldött e-mailben találja meg. Ezen adatok megadása nem kötelező, de segít a visszaküldött áru azonosításában és a visszatérítés felgyorsításában.
 4. Ön jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ha nem kívánja az okot megadni, hagyja a mezőt üresen.

ÁSZF 3. Melléklet: Extra szolgáltatások

I. SZAKASZ
HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Az ÁSZF jelen 3. számú melléklete: Extra szolgáltatások (a továbbiakban: "jelen Melléklet") a szerződő felek e mellékletben felsorolt kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit rögzíti.
 2. A jelen mellékletben nem meghatározott fogalmak jelentése megegyezik az ÁSZF első részével, ha a kiegészítő szolgáltatás vásárlója fogyasztó, illetve az ÁSZF második részével, ha a kiegészítő szolgáltatás vásárlója vállalkozó.
 3. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő szolgáltatások:
  1. Kiterjesztett garancia
  2. Csomagbiztosítás
  3. Azonnali csere: A szolgáltatás igénybevételének feltételei az alábbi oldalon találhatók.
  (a továbbiakban csak: "extra szolgáltatások")
 4. Valamennyi extra szolgáltatás önkéntes és kizárólag a vásárló akarata alapján biztosított. Az eladó semmilyen esetben sem köti feltételhez a szerződés megkötését vagy kötelezettségeinek megfelelő teljesítését a kiegészítő szolgáltatások valamelyikének megrendelésével.
 5. Ha a vevő egy vagy több extra szolgáltatást kíván megrendelni, a megrendelés benyújtása során be kell jelölnie egy vagy több megfelelő négyzetet; az extra szolgáltatás utólagos megrendelése nem lehetséges. A kiegészítő szolgáltatást is magában foglaló adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat kötelező érvényű elfogadása egyidejűleg az extra szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttét is jelenti (a továbbiakban csak: „extra szolgáltatásra vonatkozó szerződés”).
 6. Az eladó fenntartja a jogot, hogy bizonyos áruhoz ne kínáljon extra szolgáltatásokat. Az egyes termékekhez igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokról a vevő a megrendelés benyújtása során kap tájékoztatást.
 7. A kiegészítő szolgáltatások megrendelhetők együtt vagy egyenként.
 8. A extra szolgáltatások hibáiért az eladó felelős. A panaszok kezelésére a Panaszkezelési szabályzat az irányadó.

II. SZAKASZ
KITERJESZTETT GARANCIA

1. A KITERJESZTETT GARANCIA CÉLJA, HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA

1.1. A Kiterjesztett garancia kiegészítő szolgáltatás az eladó vagy az általa megjelölt harmadik személyek által végzett azon tevékenység, amely az áru hibáira vonatkozó értesítések fogadásából, valamint a meghibásodás felméréséből és elhárításából áll a jótállási időn túl és a jelen szekcióban meghatározott módon és feltételekkel (a továbbiakban csak: "Kiterjesztett garancia"). A Kiterjesztett garancia nem jelenti az eladó az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból eredő felelősségét az áru hibáiért, hanem a vevőnek térítés ellenében felajánlott kereskedelmi szolgáltatást. A Kiterjesztett garancia szolgáltatás díjának összege termékenként egyedi, a vásárló az e-shopon keresztül kap tájékoztatást a megrendelés benyújtása során.

1.2. Jelen szekció eltérő rendelkezése hiányában a szerződő felek a Kiterjesztett garanciából eredő jogviszonyaikra a Panaszkezelési szabályzat az irányadó.

1.3. A Kiterjesztett garancia csak azokra a meghibásodákra vonatkozik, amelyek a Panaszkezelési szabályzat hatálya alá tartoznak. Azok az esetek, amelyekben az ingyenes jótállási javításra való jogosultság a Panaszkezelési szabályzat szerint nem ismerhető el, úgyszintén azok az esetek, amelyekben az eladó megtagadhatja a Kiterjesztett garancia keretében történő teljesítést. Az eladó továbbá akkor tagadhatja meg a teljesítést, ha a vevő a Kiterjesztett garanciából eredő igényét nem gyakorolta a hiba felfedezését követően indokolatlan késedelem nélkül, vagy az árut a meghibásodás ellenére tovább használta.

1.4. A kiterjesztett garancia az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által meghatározott vagy a szerződő felek által megállapodott jótállási idő lejártát követő napon kezdődik.

1.5. A Kiterjesztett garancia szolgáltatás időtartama egy, két vagy három évre szólhat.

2. A KITERJESZTETT GARANCIA FELTÉTELEI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE

2.1. Ha a vevő a Kiterjesztett garancia keretében érvényesít igényt, ezt köteles a Panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint az igényérvényesítéshez meghatározott módon megtenni. A vevő erre a célra a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező panaszbejelentő nyomtatványt, vagy az eladó honlapján található elektronikus űrlapot használhatja.

2.2. A vevő köteles a Kiterjesztett garanciából eredő igényét indokolatlan késedelem nélkül érvényesíteni az áru hibájának észlelését követően. Ellenkező esetben a Kiterjesztett garanciából eredő joga elévül.

2.3. Abban az esetben, ha az áru meghibásodása elhárítható, és az árura vonatkozik a Kiterjesztett garancia, az eladó gondoskodik a hiba díjtalan elhárításáról.

2.4. Abban az esetben, ha az áru meghibásodása nem elhárítható, és az árura vonatkozik a Kiterjesztett garancia, a vevő jogosult az árut visszatéríteni, az eladó pedig visszatéríti a termék fennmaradó értékét levásárolható utalvány formájában, amely a következő vásárlás alkalmával használható fel.

2.5. Az áru fennmaradó értékét az eladó úgy állapítja meg, hogy a vételár az áru átadásától számított minden megkezdett hónapért egy százalékkal csökken.

2.6. Az eladó a Kiterjesztett garancián alapuló igényt köteles indokolatlan késedelem nélkül rendezni, azonban a reklamáció rendezése indokolt esetben meghaladhatja a 30 napot, különösen, ha ez az áru meghibásodásának időigényes diagnosztikája és/vagy javítása miatt szükséges.

2.7. E fejezet értelmében a Kiterjesztett garancia időszaka attól függetlenül kezdődik, hogy a vevő a törvényes jótállási idő alatt érvényesít-e igényt, vagy hányszor nyújtott be reklamációt, hacsak az alábbiakban másként nem szerepel. Ha a jótállási időn belül és a Panaszkezelési szabályzattal összhangban benyújtott reklamáció végeredménye

 1. a reklamált áru javítása volt, ez a tény nem befolyásolja a Kiterjesztett garancia kezdetét,
 2. a reklamált áru cseréje volt, a Kiterjesztett garancia a kicserélt árura vonatkozó jótállási idő lejártát követő napon kezdődik,
 3. a vételár visszatérítése, ill. a szerződéstől való elállás volt, a Kiterjesztett garancia elévül,
 4. ésszerű árengedmény volt, ez a tény nem befolyásolja a Kiterjesztett garancia kezdetét, azonban a Kiterjesztett garancia nem vonatkozik az áruk azon hibáira, amelyekre vonatkozóan az eladó a kedvezményt a vételárból nyújtotta,
 5. a panasz indokolt elutasítása volt, ez a tény nem befolyásolja a Kiterjesztett garancia kezdetét.

3. A KITERJESZTETT GARANCIA MEGSZÜNTETÉSE

3.1. A Kiterjesztett garancia szolgáltatásból eredő biztosítási fedezet elévül

 1. ha a megállapodott garanciaidő lejár,
 2. ha bármelyik szerződő fél eláll a szerződéstől,
 3. ha a vevő - fogyasztó eláll a Kiterjesztett garancia kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől.

3.2. A Kiterjesztett garancia szolgáltatás az előző bekezdés b) és c) pontja szerinti megszűnése esetén az eladó a Kiterjesztett garancia díját visszatéríti a vevőnek jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel. Ez nem érinti jelen ÁSZF szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseit.

3.3. A vevő - a fogyasztó jogosult a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől annak megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni. A kizárólag a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől való elállás nem érinti az adásvételi szerződés időtartamát. A jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződéstől való elállási folyamat megfelelően alkalmazandó a kiegészítő szerződéstől való elállás esetén is.

3.4. Amennyiben valamelyik szerződő fél eláll a szerződéstől, a Kiterjesztett garancia szolgáltatás is elévül és az eladó a Kiterjesztett garancia díját visszatéríti a vevőnek jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel. Ez nem érinti jelen ÁSZF szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseit.

III. SZAKASZ
CSOMAGBIZTOSÍTÁS

1. A CSOMAGBIZTOSÍTÁS CÉLJA, HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA

1.1. A Csomagbiztosítás kiegészítő szolgáltatás az eladó által végzett azon tevékenység, amely a fuvarozás során keletkezett hibákra vonatkozó bejelentések felgyorsított fogadásából, valamint a meghibásodás felgyorsított elhárításából áll a hibás áru kicserélésével a reklamációs eljáráson kívül, a jelen szekcióban meghatározott módon és feltételekkel (a továbbiaikban csak: "Csomagbiztosítás"). A Csomagbiztosítás kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződés nem minősül biztosítási szerződésnek, és a szerződő felek között így létrejött jogviszony az általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében nem biztosítás. A Csomagbiztosítás a vevőnek díj ellenében felajánlott kereskedelmi szolgáltatás.

1.2. A Csomagbiztosítás nem korlátozza és nem köti az eladót az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból kifolyó és a Panaszkezelési szabályzatból eredő hibafelelőssége tekintetében.

1.3. A Csomagbiztosítás kizárólag az alábbiakra vonatkozik:

 1. az áru olyan károsodására vagy tönkretevésére, amely valószínűleg a szállítás során keletkezett; és
 2. olyan adásvételi szerződés tárgyát képező árura, amelyre a felek e kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötöttek.

1.4. A Csomagbiztosításból eredő igény nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

 1. az előző bekezdésben említettől eltérő áru vagy kár esetén, vagy
 2. az igényérvényesítési határidő lejártát követően.

2. A CSOMAGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE

2.1. A vevő köteles a Csomagbiztosításból eredő igényét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az áru kézbesítését követő munkanapon érvényesíteni. Ha a termékek egyenként kerülnek kiszállításra, az igényérvényesítési határidő minden áru számára külön kerül meghatározásra.

2.2. A Csomagbiztosításból eredő igény írásban az eladó e-mail címére érvényesíthető: [email protected] (a továbbiakban csak: „értesítés“). Az értesítésnek tartalmaznia kell a vevő azonosítását, a számla sorszámát és a megrendelés azonosítóját, valamint az áru károsodásának részletes leírását, kiegészítve fényképes dokumentációval is.

2.3. Amint az értesítés kézbesített az eladóhoz, a felek megállapodnak, mikor és milyen módon lesz a termék visszaszállítva az eladóhoz. Miután az eladó az eredeti árut kézhez vette, indokolatlan késedelem nélkül elküldi a vevőnek az új árut, ugyanazt a szállítási módot használva, amelyet a vevő a megrendelésében választott. Abban az esetben, ha a károsodott áru kicserélése készlethiány vagy az áru elérhetetlensége miatt nem lehetséges, az eladó megállapodhat a vevővel más termék kiszállításában. A Csomagbiztosítás keretében az eredeti áru visszaküldése és az új áru kiszállítása során felmerülő költségek az eladót terhelik.

2.4. Az új árura, amelyet az eladó csereáruként kézbesít a vevőnek az eredeti termékért, az eredeti áruval megegyező módon, automatikusan és további fizetési kötelezettség nélkül kiterjed a Csomagbiztosítás.

3. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

3.1. A vevő-fogyasztó jogosult a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől indoklás nélkül elállni annak megkötésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb amíg a szolgáltatás teljes körűen nem teljesített. Az elállás csupán a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől nem érinti az adásvételi szerződés időtartamát. A jelen ÁSZF-ben meghatározott adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó eljárás értelemszerűen alkalmazandó a kiegészítő szerződéstől való elállásra.

3.2. A Csomagbiztosítás szolgáltatás jellegéből és céljából következik, hogy nyújtásának megkezdése csak a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt lehetséges, és hogy teljes mértékben teljesítettnek minősül annak az időszaknak a lejártával, amelyben a vevő az ebből eredő igényét érvényesítheti, ill. az új vagy a csereáru kiszállítást követően.

3.3. Az eladó ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy hozzájárulásával a szolgáltatás megkezdéséhez az elállási határidő lejárta előtt (a megrendelés benyújtásával) a vevő elveszti a jogát a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől való elállásra a szolgáltatás teljesítését követően.

3.4. A vevő a megrendelés benyújtásával kijelenti, hogy

 1. megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy az előző bekezdés szerint nem állhat el a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől; és
 2. elfogadja a Csomagbiztosítás szolgáltatás nyújtásának megkezdését az elállási határidő lejárta előtt.

3.5. A vevő - fogyasztó joga elállni az adásvételi szerződéstől a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, illetve a Panaszkezelési Szabályzattal összhangban benyújtott reklamációhoz való joga ezzel nem érintett. Ha a vevő e kiegészítő szolgáltatás igényérvényesítési határidő lejárta után áll el az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a vevőnek visszatéríteni a Csomagbiztosítás szolgáltatásért kifizetett díjat.

IV. SZAKASZ
LAKÁSBA SZÁLLÍTÁS

1. A LAKÁSBA SZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.1. A Lakásba szállítás elnevezésű szolgáltatás (a továbbiakban csak: "Lakásba szállítás") a fuvarozó által az eladó közvetítése alapján végzett tevékenységet jelenti, amely az áru normál szállítás keretein túli kiszállíásából áll, a vevő igényeinek megfelelően a lakásba, ill. a vevő által kijelölt hasonló helyiségekbe.

1.2. A lakásba szállítás a vevőnek térítés ellenében felajánlott kereskedelmi szolgáltatás.

1.3. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Lakásba szállítást csak az általa meghatározott megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kiválasztott országokban és/vagy régiókban ajánlja fel, valamint fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a feltételeket saját belátása szerint bármikor megváltoztassa.

2. A LAKÁSBA SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE

2.1. A vevő köteles együttműködni a fuvarozóval, és megteremteni a szükséges feltételeket az áru lakásba juttatásához. Ennek érdekében a vevő köteles szabad hozzáférést biztosítani azokhoz a helyiségekhez, ahova az áru szállítandó, valamint az áru kezeléséhez elegendő teret biztosítani, ideértve az átmeneti részeket is, és szükség esetén megtenni a szükséges intézkedéseket a sérülések elkerülése érdekében (például a padló letakarásával, a falak sarkainak védelmével, a törékeny tárgyak eltávolításával az árukezelés környékéről stb.).

2.2. Sem az eladó, sem a fuvarozó nem vállal felelősséget a Lakásba szállítás ellehetetlenüléséért és a szükséges együttműködés elmulasztásából eredő károkért. Továbbá a vevő köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet az eladónak vagy fuvarozónak okozott a szükséges együttműködés elmulasztásával.

3. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

3.1. A vevő-fogyasztó jogosult a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől indoklás nélkül elállni annak megkötésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb amíg a szolgáltatás teljes mértékben nem teljesített. Az elállás csupán a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől nem érinti az adásvételi szerződés időtartamát. A jelen ÁSZF-ben meghatározott adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó eljárás értelemszerűen alkalmazandó a kiegészítő szerződéstől való elállásra.

3.2. A Lakásba szállítás szolgáltatás jellegéből és céljából következik, hogy nyújtásának megkezdése csak a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt lehetséges, és hogy teljes mértékben biztosítottnak minősül, amikor az áru kézbésített a kijelölt helyre. E bekezdés alkalmazásában az áru akkor is átadottnak tekintendő, ha a fuvarozó megkísérelte a kézbesítést, de azt a vevő a 2.1. bekezdés szerinti kötelezettségeinek elmulasztása miatt nem lehetett teljesíteni.

3.3. Az eladó ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy hozzájárulásával a szolgáltatás megkezdéséhez az elállási határidő lejárta előtt (a megrendelés benyújtásával) a vevő elveszti a jogát a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől való elállásra a szolgáltatás teljesítését követően.

3.4. A vevő a megrendelés benyújtásával kijelenti, hogy

 1. megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy az előző bekezdés szerint nem állhat el a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, és
 2. elfogadja a Lakásba szállítás szolgáltatás nyújtásának megkezdését az elállási határidő lejárta előtt.

3.5. Ez nem érinti a Vevő - Fogyasztó jelen ÁSZF szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseit, illetve a Panaszkezelési szabályzatból eredő panasztételi jogát.

4 sz. melléklet: A Muziker SMILE hűségprogram általános szerződési feltételei

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A MUZIKER SMILE Hűségprogram Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: "Tagsági Feltételek") szabályozzák a MUZIKER SMILE Hűségprogramban (a továbbiakban: "Klub") való tagság feltételeit és a kapcsolódó viszonyokat a Klub üzemeltetője, azaz a Muziker, a.s., székhely: Drieňová 1H, 821 01 Pozsony, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám 35 840 773, bejegyezve a Pozsonyi Városi Bíróság III. kerületi bíróságának kereskedelmi nyilvántartásában, Sa részleg, iktatószám: 3337/B (a továbbiakban: "Üzemeltető") és a Klub tagja között, aki olyan természetes vagy jogi személy, aki kifejezte szándékát azzal kapcsolatban, hogy a Klub tagja legyen és teljesítette a tagság feltételeit (a továbbiakban: "Klubtag" vagy "Tag") (az üzemeltető és a klubtag a továbbiakban: "Szerződő fél" vagy együttesen: "Szerződő felek").

1.2 A MUZIKER SMILE hűségrendszer a Muziker vásárlói számára nyújtott előnyeinek rendszere. Bár a jelen ÁSZF a webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződésben résztvevő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, a klub előnyei az Eladó üzletében is igénybe vehetők.

1.3. A jelen tagsági feltételek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, melyben az üzemeltető eladóként is említett. A klubtagnak nem kell vevőnek lennie ezen ÁSZF értelmében.

1.4. A jelen mellékletben nem meghatározott fogalmak azonos jelentéssel bírnak, mint az ÁSZF első részében, ha a vevő fogyasztó, illetve az ÁSZF második részében, ha a vevő vállalkozó.

2. CSATLAKOZÁS, A TAGSÁG IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

2.1. A klubtagság a törzsvásárlói kártya (a továbbiakban csak: "hűségkártya") hozzárendelésével jön létre, amelyet a tag a sikeres regisztrációját követően e-mailben kap meg.

2.2 A tagság regisztrálható az ügyfél regisztrációjának részeként a weboldalon vagy az Üzemeltető valamelyik üzletében, akár a megrendelés létrehozásakor, akár különállóan. Továbbá a tagságot regisztrálhatja az a vásárló is, aki korábban már létrehozott egy vásárlói fiókot anélkül, hogy regisztrált volna a klubba - ezt megteheti egy új megrendelést leadva, aktívan bejelentkezett állapotban, így a tagság ehhez a bejelentkezett fiókhoz fog kapcsolódni. Az üzemeltető weboldalán ügyfélfiók regisztrálása a klubba történő regisztráció nélkül nem lehetséges.

2.3 A tagság visszamenőleges hatályú regisztrációja nem lehetséges. Klubkedvezmények visszamenőleges igénybevételére szintén nincs lehetőség. A jelen tagsági feltételek 2.2. cikkének második mondata szerint a klubba történő regisztráció esetén a klubtagság csak a megrendelés elküldésének napján lép hatályba.

2.4. A tagság ingyenes és határozatlan időre szól.

2.5. A klubtagság, a hűségkártya és a klub kedvezmények nem átruházhatók.

2.6. A tagság úgy szűnik meg, hogy az üzemeltető törli a tagsági regisztrációt. Az üzemeltető a tagságot a klubtag írásbeli felmondása alapján vagy saját belátása szerint törli. Az üzemeltető első sorban akkor köteles a tagsági viszonyt megszüntetni, ha a tag megszegte a tagság feltételeit, vagy ha az üzemeltetőnek megalapozott gyanúja merül fel, hogy a tag a klubot az általánosan kötelező érvényű jogszabályok megsértésére vagy harmadik személyek jogainak megsértésére, bűncselekmények elősegítésére használja, vagy olyan megalapozott gyanú esetén, hogy a tagság vagy a felhasználói fiók tényleges felhasználója a regisztrált személytől eltérő személy. Ha a tagság a klubtag felmondása alapján szűnik meg, az üzemeltető a tagsági viszonyt a felmondás kézhezvételétől számított ésszerű határidőn belül törli.

2.7. A tagság megszűnése a felmondás módjától és indokától függetlenül az összes fel nem használt rendelkezésre álló és lefoglalt pont visszafordíthatatlan elvesztését, valamint a tagsági hűségkártya deaktiválását eredményezi.

3. KLUB KEDVEZMÉNYEK

3.1. A klubtagsággal járó kedvezmények elsősorban a következők:

 1. Pontgyűjtő hűségprogram,
 2. Meghosszabbított elállási határidő,
 3. Meghosszabbított garanciaidő
(a továbbiakban: „a klub kedvezmények”).

3.2. Az előző bekezdés b) és c) pontja szerinti klub kedvezményt kizárólag fogyasztónak minősülő tag vehet igénybe.

3.3. A 3.1 bekezdésben található kedvezmények listája az kedvezmények minimális körét tartalmazza. A jelenleg érvényes kedvezmények köre az üzemeltető honlapján kerül közzétételre. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a kedvezmények körét megváltoztathatja.

4. PONTGYŰJTŐ HŰSÉGPROGRAM

4.1. A pontgyűjtő hűségprogram a pontok gyűjtésének és értékesítésének hűségrendszerét jelenti a jelen tagsági feltételekben meghatározott módon és feltételekkel.

4.2. A tag az üzemeltetőtől történő vásárlással pontokat szerez. A feltételek teljesítése után a tagok által megszerezhető pontok összege az áruk vételárától függ, és minden kifizetett euró után egy pont jár. Ha az áru vételárát az eurótól eltérő pénznemben adják meg, a pontokat az üzemeltető által jelenleg használt árfolyamon számítják át, és a vásárló számára a kosárban vagy a vásárlás során jelzik. Az üzemeltető saját belátása szerint jogosult egy adott termék megvásárlásáért a jelen bekezdésben meghatározottól eltérő (kevesebb vagy több) pontmennyiséget jóváírni.

4.3. A pontszerzés feltétele

 1. az e-shopon keresztül történő vásárlás esetén: klubtagság, a hűségkártya birtoklása, felhasználói fiók létrehozása az üzemeltető honlapján, bejelentkezés a felhasználói fiókba a rendelés benyújtása előtt és a termékkártyán közzétett pozitív pontérték az e-shop katalógusában,
 2. hagyományos üzletben történő vásárlás esetén: klubtagság, a hűségkártya birtoklásának igazolása (a hűségkártya felmutatásával, a hűségkártya számának megadásával vagy a klubkártyához kapcsolódó e-mail cím megadásával), érvényes regisztráció az felhasználói fiókhoz az üzemeltető honlapján és a termékkártyán közzétett pozitív pontérték az e-shop katalógusában.

4.4. Abban az esetben, ha az áru vételára egyedileg megbeszélt vagy módosított, illetve ha a tag a megrendelés egyes részeire vagy a teljes rendelésre kedvezménykupont alkalmaz, az így megvásárolt árura vagy a megrendelésre vonatkozó pontszerzési jog csökkenhet, esetleg egyáltalán nem keletkezik. Szintén nem keletkezik pontszerzési jog olyan áru megvásárlása esetén, amely megrendelésére a korábban megszerzett pontok akár részben is értékesítve voltak. A pontok nem értékesíthetők olyan megrendelés során, amelyben a vevő azokat megszerzi.

4.5. Amennyiben a szerződés megkötése az internetes áruházon keresztül történt, a megszerzett pontok jóváírásra kerülnek, és ezekkel a klubtag rendelkezhet, legkorábban az áru átvételétől számított 30 nap elteltével. Amennyiben a szerződés hagyományos üzletben jött létre, a megszerzett pontok azonnal kerülnek jóváírásra a klubtag számláján, és a tag azonnal rendelkezhet velük; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a tag részletfizetés vagy számlás előfizetés lehetőségét választotta. Ebben az esetben a megszerzett pontok jóváírásra kerülnek, és ezekkel a klubtag rendelkezhet, legkorábban a befizetés kézhezvételétől számított 30 napon elteltével.

4.6. Az aktuális pontegyenleg állása bármikor megtekinthető a klubtag felhasználói profiljában a bejelentkezést követően, vagy a hagyományos boltban történő vásárlás esetén a véghezvitt vásárlás nyugtáján van feltüntetve, vagy ezt az információt meg tudja adni a hagyományos üzlet személyzete.

4.7. Ha a klubtag az utolsó vásárlástól számított 24 hónapon belül nem vásárol a hűségkártyával aktív bejelentkezési státuszban vagy egy üzletben, a korábban megszerzett pontjai érvényüket vesztik. Nem számít, hogy ez az új vásárlás új pontok megszerzését vagy a rendelkezésre álló pontok beváltását eredményezi-e.

4.8. A megszerzett pontok beváltásához a klubtag a megrendelés benyújtása előtt meghatározza, hogy a rendelkezésre alló pontokból milyen mennyiséget használ fel a vásárlás kifizetésére. Az így kiválasztott pontok száma a vételár csökkentésében tükröződik, és a vételár arányosan csökken, miközben minden felhasznált pont egy eurócentnek felel meg. Ily módon az áru akár ingyenesen is megszerzhető, ha a vételár 0 euróra (szóval: nulla euróra) csökken.

4.9. A megszerzett pontok beváltása kizárólag az üzemeltető e-shopján keresztül lehetséges. Az üzemeltető hagyományos üzletében történő vásárlás esetén a pontok nem hasnálhatók.

4.10. Amennyiben az adásvételi szerződéstől bármelyik fél bármilyen módon eláll, az üzemeltető nem köteles a vásárláskor beváltott pontokat a klubtagnak visszateríteni. Ha a klubtag a pontok kifizetésével nem csökkentette a vételárat 0 €-ra, és az arányosan csökkentett vételárat kifizette, az üzemeltető csak a csökkentett vételárat téríti vissza.

5. MEGHOSSZABBÍTOTT ELÁLLÁSI HATÁRIDŐ

5.1. A klubtagnak jogában áll az e-shopon keresztül kötött szerződéstől indokolás nélkül elállni a törvény által meghatározott 14 nap lejártát követően is, de legkésőbb az áru átvételétől számított 30 napon belül (a továbbiakban csak: „meghosszabbított elállási határidő”).

5.2. A Meghosszabbított elállási határidő extra szolgáltatás igénybevételének feltétele a klubtagság, a hűségkártya birtoklása és bejelentkezés a felhasználói fiókba a rendelés benyújtása előtt. A Meghosszabbított elállási határidő csak arra az árura vonatkozik, amely az előző mondat szerint benyújtott megrendelés tárgyát képezi és amely az eredeti csomagolással rendelkezik és sértetlen, használati nyomoktól mentes.

5.3. Abban az esetben, hogy a klubtag eláll a szerződéstől a meghosszabbított határidőn belül, az üzemeltető nem téríti vissza a klubtagnak a kifizetett vételárat, hanem a termék vásárlási bizonylatán szereplő árának megfelelő pénzutalványt állít ki számára, amelyet a vevő kizárólag további termékek vásárlására használhat fel.

5.4. A szerződéstől való elállás a meghosszabbított határidőn belül nem engedélyezett ugyanazon esetekben, amikor az elállási jog nem gyakorolható a törvényben meghatározott határidőn belül sem. Jelen ÁSZF szerződéstől való elállásra vonatkozó egyéb rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

5.5. A vevő - fogyasztó jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződéstől való elállási joga, illetve a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti reklamációhoz való joga ezzel nem érintett.

6. MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIAIDŐ

6.1. Az az áru, amelyre legalább 24 hónapos jótállási időszak vonatkozik, és amely megfelel a jelen 6. pontban meghatározott feltételeknek, a Meghosszabbított garanciaidő extra szolgáltatás hatálya alá tartozik.

6.2. A Meghosszabbított garanciaidő extra szolgáltatás igénybevételének feltétele a klubtagság, a hűségkártya birtoklása és bejelentkezés a felhasználói fiókba a rendelés benyújtása előtt. A Meghosszabbított garanciaidő csak arra az árura vonatkozik, amely az előző mondat szerint benyújtott megrendelés tárgyát képezi.

6.3. A Meghosszabbított garanciaidő extra szolgáltatás a klubtag számára automatikusan egy évre aktivált. Abban az esetben, ha klubtag a Meghosszabbított garanciaidő extra szolgáltatást térítés ellenében rendelte meg, azaz ezen klubtagsággal járó kedvezményen túl, a megrendelt Meghosszabbított garanciaidő egy évvel meghosszabbodik.

6.4. A klubtagok részére nyújtott Meghosszabbított garanciaidő extra szolgáltatásra a jelen ÁSZF Meghosszabbított garanciaidő kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Az üzemeltető és a klubtag közötti, jelen feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra az üzemeltető Általános szerződési feltételei vonatkoznak.

7.2. Az üzemeltető nem vállal felelősséget

 1. a hűségkártyával való visszaélésből eredő károkért;
 2. a klub használatának korlátozásaiért, amelyeket harmadik fél (pl. az üzemeltető üzleti partnere) okozott;
 3. a klub használatának korlátozásaiért, amelyek az üzemeltető akaratától vagy tevékenységétől függetlenül merültek fel.

7.3. Az üzemeltető jogosult a klub használatát, illetve a tagsági kedvezmények igénybevételét felfüggeszteni az alábbi okokból:

 1. biztonsági okokból;
 2. vis maior esemény következtében;
 3. hatósági határozat alapján;
 4. a klub működését lehetővé tévő műszaki berendezések szükséges javítása, vagy munkálatok, felülvizsgálatok, karbantartások céljából;
 5. egyéb okból, amely az üzemeltető vagy a klub egy vagy több tagjának jogos érdekeit szolgálja.

7.4. A klub használatának szüneteltetéséről, illetve a tagsági kedvezmények igénybevételének felfüggesztéséről az üzemeltető a honlapján közzétett közlemény útján értesíti a klubtagot.